«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Kurs og oppdrag

Etter- og vidareutdanningsaktiviteten ved Høgskulen i Volda vert gjennomført av avdelingane. Kontor for samfunnskontakt er eit samordnande organ som har rolla som kompetansemeklar og formidlar kontakt mellom fagmiljø og aktørar i privat eller offentleg arbeidsliv eller organisasjonar. Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Kontor for samfunnskontakt

TorJohanEkeland_220.jpg

Debatt om styring av psykologers praksis

Er det for lite tillit og for mye detaljstyring i psykisk helsevern? Er psykologers mulighet til å utøve klinisk skjønn truet? Det blir debatt på Litteraturhuset i Oslo 19. mars. Professor Tor-Johan Ekeland er med i panelet.

LA_Tomter_220.jpg

The Giant of the Nordic Viola

Det blir konsert med bratsjisten Lars Anders Tomter og Ålesund Strykekvartett i konsertsalen på Høgskulen i Volda fredag 6. februar kl. 18.00.

noda_220.jpg

NODA15 – Ny nordisk konferanse i datajournalistikk

Denne helga arrangeres NODA15, den andre nordiske konferansen i datajournalistikk. Godt over hundre studenter og ansatte ved Høgskulen i Volda er med.