«Kunnskap for framtida»

               

Arkiv | PResseklipp

kjarleiken2_220.jpg

Kjærleiken er for alle

Å leve som lesbisk, homofil, bifil og transperson på bygda er tema for eit ope arrangement ved Høgskulen i Volda måndag 21. august 16.00. Alle er velkomne til deling av kunnskap og erfaringar.

IMG_7343_220.jpg

– Viktig milestolpe for høgskulen

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale rosa det framtidsretta miljøtiltaket Høgskulen i Volda har fått til i samarbeid med Statsbygg då han opna det nye solcelleanlegget på taket av Berte Kanutte-huset.

helset_220.jpg

Stig J. Helset har disputert ved UiB

Stig J. Helset disputerte 18.august 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "Norm og røyndom - Ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket".

Dossland_220.jpg

Fish, Coast and Communities - A History of Norway

A new book, «Fish, Coast and Communities - A History of Norway» offers an in-depth exploration of how the people of Norway have relied on the sea for thousands of years to put food on the table, to build prosperity and to shape their communities. Professor Atle Døssland of Volda University College is one of the co-writers of this publication.

Annar_Folleso_220.jpg

KAMMER-KAMERATANE

Sunnmøre kammermusikkfestival hentar musikarar av internasjonalt format til Sunnmøre for å gje publikum det beste innan kammermusikk. Kulturskuleelevar og musikkstudentar ved HVO får tilbod om meisterklassar og førelesingar. Professor Jan Inge Sørbø har hatt ein samtale med dei kunstnarleg ansvarlege.

Politikarar_220.jpg

Tverrpolitisk støtte til digital ordbok

Politikarane i Møre og Romsdal støttar planane om ei digital ordbok som eit fellesprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda. Vilkåret er at det fører til fleire faglege stillingar ved Høgskulen i Volda.

tmsather_220.jpg

Sæther vann Studentprisen 2017

Ein glad Tormod Malvin Sæther stakk av med Studentprisen 2017 under semesteropninga. Sjølv var han meir opptatt av å skryte av sine medstudentar.