«Kunnskap for framtida»

             

Arkiv | PResseklipp

jr_220.jpg

Rektor svarer på utspillet om strukturarbeid

Seks faglige tilsatte ved Avdeling for mediefag stiller seg gjennom et åpent brev kritiske til at Høgskulen i Volda blir stående alene og ønsker fusjonering med NTNU. På rektorbloggen sin svarer Johann Roppen på utspillet.

foto_tilsette_Knut_Willy_Sather_foto_Per_Straume_220.jpg

– Viktig for kompetansehevingen

Knut-Willy Sæther er den første som har blitt professor ved Høgskulen i Volda etter å ha fått professorstipend. Han mener ordningen er uvurderlig for å flere tilsatte i toppstillinger.

FB_banner_220.jpg

Kaarstadfestivalen 2017

– Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar, teaterframsyningar og kulturcafé, seier førstekonsulent Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2017, den tredje i rekka så langt, tek til søndag 28. mai.

Storbandtreff17_230.jpg

Storbandtreff 17

Musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda er vertskap for Storbandtreff 17 laurdag 20. mai. – Musikkutdanninga har hatt eit langvarig og fruktbart samarbeid med storbandet MixMasters over lang tid. No ønskjer vi å invitere fleire storband til samspel og konsertar, seier høgskulelektor Svein Hunnes.

lkfk_220.jpg

Ledige studieplassar for utdanna lærarar studieåret 2017/18

Høgskulen i Volda har ledige studieplassar i fleire fag for lærarar i strategien Kompetanse for kvalitet. Då utan vikar- eller stipendordning frå Utdanningsdirektoratet.

studio_220.jpg

– Ingen andre har dette i Noreg

Tysdag vart eit nytt opptaksstudio for undervisning ved Høgskulen i Volda opna. – Heilt unikt for universitet og høgskular i landet, meiner overingeniør Roy Inge Nupen.

INFO_FOTO_BYGG_Kaarstad_rgb_BIRGITTE_BOEN_2012_6-220.jpg

HVO-studentane er framleis best på gjennomføring

Tilstandsrapporten for høgre utdanning vart lagt fram 9. mai 2017. Den syner at studentane ved Høgskulen i Volda framleis er i landstoppen når det gjeld å fullføre bachelorgraden på tre år, og tala for Volda blir stadig betre.


 

 

  april 2017  
MTOTFLS
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30