«Kompetanse for framtida»

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Ekornes_220.jpg

Stine M. Ekornes har disputert ved Universitetet i Oslo

Stine M. Ekornes disputerte 23.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

peder_haug_220.jpg

Belønner og prioriterer formidling høgt

Høgskulen i Volda brukar fleire millionar kroner av eigne midlar til å belønne tilsette sitt formidlingsarbeid. – Det er nærmast ei fallitterklæring for universitets- og høgskulesystemet at det ikkje vert premiert av Kunnskapsdepartementet, meiner professor Peder Haug.

FoU_Aambo_220.jpg

FoU-prisen til førstelektor Reidun Aambø

FoU-prisen for 2016 går til førstelektor Reidun Aambø ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

gamlem1_220.jpg

Full utteljing på verdsbasis

Doktorgradsavhandlinga til Siv Måseidvåg Gamlem har vorte verdskjend. Tidlegare har to av artiklane hennar vore av dei mest leste i verda, no har den tredje også fått same status.

host_220.jpg

Avisåret 2015

I de årlige rapportene Avisåret gir Sigurd Høst en oppdatert oversikt over de norske avisenes situasjon. Årets utgave tar spesielt for seg den digitale utviklingen, der 2015 har vært et vendepunkt.