«Kompetanse for framtida»

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

gamlem1_220.jpg

Full utteljing på verdsbasis

Doktorgradsavhandlinga til Siv Måseidvåg Gamlem har vorte verdskjend. Tidlegare har to av artiklane hennar vore av dei mest leste i verda, no har den tredje også fått same status.

host_220.jpg

Avisåret 2015

I de årlige rapportene Avisåret gir Sigurd Høst en oppdatert oversikt over de norske avisenes situasjon. Årets utgave tar spesielt for seg den digitale utviklingen, der 2015 har vært et vendepunkt.

redse_220.jpg

Ny auke i forskingspubliseringar

Dei tilsette ved Høgskulen i Volda (HVO) fortset å publisere mykje vitskapleg. Ferske tal viser at HVO har produsert enda fleire publiseringspoeng i 2015 enn i 2014, som var et godt år for høgskulen.

ESWR_220.jpg

HVO PÅ ESWR-KONFERANSEN I LISBOA

Ein delegasjon frå Institutt for sosialfag var sist veke på ein internasjonal ESWR-konferanse i Lisboa med over 500 andre deltakarar. Blant den knappe halvparten som fekk antatt såkalla «papers» var Gerd Skjong, Tor-Johan Ekeland, Vidar Myklebust og Randi Bergem ved Høgskulen i Volda.

J_I_Sorbo_220.jpg

Professor Sørbø hyrt inn til arbeidet med Nynorsk litteraturhistorie

I samband med Det Norske Samlagets 150-årsjubileum i 2018 gir forlaget ut Nynorsk litteraturhistorie. Forfattar og professor Jan Inge Sørbø ved Høgskulen i Volda er hyrt inn til oppdraget.