«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Elise_Fugledal1_220.jpg

Måtte lære nytt skriftalfabet for å forske

Masterstudent Elise Fugledal støtte på utfordringar då ho skulle byrje å lese gotisk skrift og bidra i eit internasjonalt litteraturprosjekt.

Knut-Willy_220.jpg

Til USA for å grave seg ned i forskinga

Knut-Willy Sæther er ein av pionerane i høgskulen si nye satsing på professorstipend. Når forskinga kjem inn i ein intens periode hender det Sæther forlèt Volda til fordel for USA.

INFO_FOTO_BYGG_Berte_Kanutte_rgb_ANN_KARENE_RASMUSSEN_2015_1_220.jpg

Søkjarar frå ni nasjonar til stipendiatstillingane

15. april gjekk fristen ut for dei åtte stipendiatstillingane som var lyst ut ved Høgskulen i Volda. Heile 43 søkarar frå ni nasjonar har meldt seg.

Marie_Nedregotten_Sorbo_220.jpg

Over 40 prosent auke i forskingspublisering

Høgskulen i Volda har hatt ein formidabel vekst i forskingspublikasjonar det siste året. Marie Nedregotten Sørbø var ein av dei største poengplukkarane for høgskulen i 2014.

Vegard_Selheim1_220.jpg

Tyvstarter på masteroppgaven med forskningsjobb

Vegard Selheim får jobbe med forskere i et stort prosjekt og innhente data til sin egen masteroppgave, før han egentlig skulle ha begynt på den.