«Kompetanse for framtida»

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

LiCOR_bilde_220.jpg

Utviklar ein heilt spesiell digital ressurs

Svenn-Arve Myklebost og Timothy Saunders, førsteamanuensisar i engelsk, følte dei brukte for mykje av undervisningstida si på å lære studentane grunnleggande ferdigheitene innanfor lesing og tolking av litteratur. Difor lagar dei no ein digital ressurs som skal løyse utfordringa.

Oddrun_Braten_220.jpg

Religionspedagogisk forskarforum i Volda

Høgskulen i Volda (HVO) ved Institutt for religion, livssyn og etikk er torsdag og fredag vertskap for NoReFo (Norsk Religionspedagogisk Forskerforum). – Vi ønskjer å få belyst forskinga som føregår i UH-sektoren innanfor religionsdidaktikk og vi ser også fram til å høyre om forskingsprosjekt her ved HVO, seier NoReFo-leiar Oddrun Bråten.

tekn1_220.jpg

Høgskulen med på unik teknologisatsing

Ulstein kommune vil vere leiande i landet på teknologi i grunnskulen gjennom si nye satsing «Teknologiskulen». For å få til det har dei henta inn kompetanse frå Høgskulen i Volda.

Hognestad1_220.jpg

Presenterte ein omdiskutert nynorskmann

Under si lansering av biografien om Peter Hognestad, kom Per Halse inn på kampen som presten, og seinare biskopen, kjempa for å få nynorsken inn i kyrkja.

Gent_Hussain_220.jpg

Besøk frå Redbrigde i London

HVO-studentar som studerer religion, livssyn og etikk ved Høgskulen i Volda har kvart år sidan 2008 reist på studieturar til bydelen Redbridge i London. Sist veke fekk Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag vitjing av Dr. Bill Gent og Zameer Hussein, instituttets kontaktar i bydelen.