«Kompetanse for framtida»

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Aambo_220.jpg

FoU-prisen til Reidun Aambø

Forskings- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart delt ut fredag 23. september i samband med opninga av Forskingsdagane 2016, og gjekk til førstelektor Reidun Aambø. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

AGR_220.jpg

Verdsleiande animatør med open forelesing

– Peter Lord er grunnleggjar og leiar av Aardman Animations, det leiande stop-motion-studioet i verda. Som nytilsett professor i Volda held Lord ei open illustrert tiltredingsforelesning, ei storhending alle animasjonsutdanningar i verda misunner oss, seier dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Pkucha_220.jpg

Grensesprengande program under Forskingsdagane

Under Forskingsdagane 22.-29. september kan du oppleve ein Oscar-nominert animatør, lære om kva bilete du har lov og ikkje lov å dele i sosiale medium og om korleis du på best mogleg måte kan drive med intervalltrening.

Ekeland_220.jpg

Christian Buschmann Ekeland har disputert ved UiT

Christian Buschmann Ekeland disputerte 08.09.2016 for ph.d.-graden ved UiT/Norges arktiske universitet med avhandlingen “Hot emotions in cold landscapes. Towards spatial-emotional methodologies of interest development. Why research on Arctic winter tourism can ill afford to ignore the emotion of interest”.

UNG-seminar_220.jpg

Lærarprofesjonalitet i møtet med ungdom som strevar

Denne veka arrangerte Høgskulen i Volda eit seminar for PPU-studentar der ein sette søkelyset på korleis ein som lærar kan møte og hjelpe elevar som av ulike grunnar har det vanskeleg.