«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

INFO_FOTO_TILSETTE_JOHANN_ROPPEN_OG_LARS_JORGEN_VIK_RGB_ANN_KARENE_RASMUSSEN_2014_01.JPG

Ung på Sunnmøre 2014 - rapport basert på UNGDATA

Ein ny og utvida rapport under prosjektet "Ung på Sunnmøre" vart lagt fram under eit arrangement under HVOs forskingsdagar lagt til Herøy 23. september.

FoUutdeling_01_Foto_Tone_Solhaug_220.jpg

FoU-prisen til «Media and the Second Cold War 1975-1991»

Den niande Forsking– og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag delt ut til prosjektet «Media and the Second Cold War 1975-1991» ved Avdeling for mediefag under opninga av Forskingsdagane 2014.

ECER_Porto_220.jpg

Internasjonalt forskingssamarbeid

Forskarar frå Høgskulen i Volda har nyleg vore i Porto og lagt fram forsking frå prosjektet "Sårbare unge vaksne" i høve "European Conference on Educational Research".

INFO_FOTO_Forskingsdagane14_Foto_Tone_Solhaug_130.jpg

Velkomen til Forskingsdagane 2014

19.–23. september arrangerer Høgskulen i Volda Forskingsdagane 2014. I år kan du mellom anna delta på jazzseminar, oppleve Pecha Kucha-kveld på Rokken og smake tradisjonsrik mat på Volda Bygdetun. Du kan også få med deg mange spanande foredrag og faglege innslag frå fagfolk ved høgskulen som formidlar frå forskinga si.

Urban_Dahllof_220.jpg

Urban Dahllöf, 1928-2014

Professor Urban Dahllöf døydde 28. august. Han var ein av dei mest markante svenske pedagogane frå 1960-talet og utover som professor først i Gøteborg, seinare i Uppsala. Han vart i 1990-åra også ein svært viktig fagperson og kollega for mange ved Høgskulen i Volda og Møreforsking.