«Kompetanse for framtida»

Strategiplan FoU

Berte Kanutte-huset, Høgskulen i VoldaVisjon for HVO: Kunnskap for framtida
Høgskulen i Volda skal bygge FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vår skal utviklast vidare på dette grunnlaget.

Strategiplan for FoU 2012-2015 
(vedtatt av styret 26. april 2012)

På styremøte 22. januar 2009 vedtok høgskule-styret avdelingsvise FoU-strategiplanar for perioden 2008–2011:

Tidlegare strategiplan for perioden 2004–2007 er tilgjengeleg her:

Strategiplan for FoU 20042007