«Kunnskap for framtida»

Rapportar frå 2010

Til framside rapport

Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda
ISSN 1891-5981

                
Nr. 13:
 A Chronology of the Global 1968 Protest
Rolf Werenskjold. Høgskulen i Volda. 382 s. 

Nr. 12: Lokalsamfunnsutvikling – frå dugnad til business?
Geirmund Dvergsdal. Møreforsking Volda. 138 s. 

Nr. 10: Leik i begynnaropplæringa. Ein analyse ut frå reformpolitiske og strukturelle perspektiv.
Bente Vatne. Høgskulen i Volda. 200 s. 

Nr. 9: Student exchange for development. Report on a project.
Odd Ragnar Hunnes og Norleif Vik. Høgskulen i Volda. 105 s. 

Nr. 8: Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk. Evaluering av eit prosjekt ved Volda ungdomsskule
Randi Bergem og Finn Ove Båtevik. Møreforsking Volda. 41 s. 

Nr. 7: Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport.
Randi Bergem, Marte Hanche-Dalseth, Guri-Mette Vestby, Hege Hofstad, Marit Kristine Helgesen. Møreforsking Volda. 85 s.

Nr. 6: Avisåret 2009
Sigurd Høst. Høgskulen i Volda. 49 s. 

Nr. 5: Med nynorsk til betre skriving – med skriving til betre læring.
Randi Bergem og Finn Ove Båtevik. Møreforsking Volda. 27 s. 

Nr. 4: Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal. Ei undersøking blant offentlege og private bedrifter hausten 2009.
Finn Ove Båtevik og Geir Tangen. Møreforsking Volda. 107 s. 

Nr. 3: Medvirkning i samfunnsplanlegging og helsefremmende arbeid. Mellom politikk og realitet.
Roy Whittall Norborg. Møreforsking Volda. 63 s. 

Nr. 2: Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007–2010.
Susanne Moen Ouff, Randi Bergem, Marte Hanche-Dalseth, Guri-Mette Vestby, Hege Hofstad, Marit Kristine Helgesen. Møreforsking Volda. 19 s. 

Nr. 1: Levekår i Kristiansund. Eit forprosjekt.
Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Dalseth og Susanne Moen Ouff. Møreforsking Volda. 46 s.