«Kunnskap for framtida»

Ph.d.-utval

Ph.d.-utvalet har det faglege ansvaret for opptak, gjennomføring og godkjenning/disputas. Utvalet har medlemmer både frå Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Medlemmer frå Høgskolen i Molde blir peika ut av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag. Medlemmer frå Høgskulen i Volda blir peika ut av høgskulestyret.

Leiar for utvalet alternerer mellom dei to institusjonane med byte av leiar annakvart år.

Doktorgradsutvalget: