«Kunnskap for framtida»

Ph.d.-utval

Ph.d.-utvalet har det faglege ansvaret for opptak, gjennomføring og godkjenning/disputas. Utvalet har medlemmer både frå Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Medlemmer frå Høgskolen i Molde blir peika ut av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag. Medlemmer frå Høgskulen i Volda blir peika ut av høgskulestyret.

Leiar for utvalet alternerer mellom dei to institusjonane med byte av leiar annakvart år.

Medlemmer av ph.d.-utvalet for 2014-2017:

Høgskolen i Molde:

Faste medlemmer:
Eva Gjengedal (leiar)
Solfrid Vatne
Stål Bjørkly

Varamedlemmer: 

Else Lykkeslet
Atle Ødegård

Høgskulen i Volda:

Faste medlemmer:

Professor Tor-Johan Ekeland (nestleiar)
Professor Kåre Heggen
Professor Jan Inge Sørbø

Varamedlemmer:
Professor Peder Haug
Førsteamanuensis Bente Hasle
Førsteamanuensis Knut Willy Sæther