«Kunnskap for framtida»

Ph.d.-emne

Ph.d.-utdanninga består av to deler: Ein obligatorisk opplæringsdel på 30 studiepoeng, og ei ph.d.-avhandling på 150 studiepoeng.

Opplæringsdelen er samansett av emne på 5 studiepoeng, der 20 studiepoeng er obligatoriske og 10 studiepoeng er valfrie.

Emna er opne for alle med relevant masterutdanning.

Emne 2015-2016:

Obligatoriske emne:

Fordjuping i kvalitativ forskingsmetode:

 • Veke 38/2015 (16.-18.9.2015)
 • Veke 50/2015 (10.12.2015)
 • Stad: Universitetet i Bergen

Les meir frå nettsida til Universitetet i Bergen

Påmelding til utvalgssekretær: Signe.W.Bugge@himolde.no

 

Strukturelle vilkår for profesjonsutøving:

 • Veke 47/2015 (17.-19.11.2015)
 • Veke 3/2016 (19.-21.1.2016)
 • Stad: Høgskulen i Volda

Kurset er fullt

Sjå utfyllande informasjon i studieplan

Fordjuping i kvantitativ forskingsmetode og mixed methods:

 • Veke 19/2016 (24.-26.5.2016)
 • Stad: Høgskolen i Molde

Påmelding: studentweb

Program

Sjå utfyllande informasjon om kurset

Vitskapsteori og etikk:

 • Veke 4/2016 (26.-28.1.2016)
 • Veke10/2016 (8.-10.3.2016)
 • Stad: Høgskulen i Volda

Påmelding: Høgskulen i Volda søknadsweb (frist 15.desember)

Invitasjon til emnet (flygar)

Sjå utfyllande informasjon i studieplan

Valfrie emne:

Profesjonell omsorg i skjÆringspunktet mellom system og livsverden:

 • Veke 7 (16.-18. 02.2016)
 • Veke 17 (27.-28.04.2016)
 • Stad: Høgskolen i Molde

Invitasjon og meir informasjon

Påmelding:

påmelding for eksterne studentar 

påmelding for studentar teken opp på ph.d.-programmet