Oppstartseminar

 

Internt fagseminar i forbindelse med oppstart av nytt, felles Ph.d program i helse- og sosialfag.

 

Sted: 25.09.15 ved Høgskolen i Molde rom A -108

 PROGRAM 

10:00 – 10:45: Velkommen!

Velkommen v/  dekan Heidi V. Haavardsen
    
Bakgrunn for doktorgraden – prosjekt Mørealliansen
v/ prorektor Solfrid Vatne
 
    Taler ved rektorene ( HIM)  Hallgeir Gammelsæter og (HVO) Johann Roppen
    Presentasjon av Ph.D programmet - profil og bærende idè v/ Eva Gjengedal

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 11.30: «Hvordan nyliberale styringslogikker utfordrer og evt. griper inn i den faglige  autonomien – kjernen i Helsetjenesteaksjonen jfr. kronikken «Ta faget tilbake» v/ Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved UiO og overlege ved Oslo Universitetsklinikk 11.30 – 11.45: Spørsmål / kommentarer til innleggene
 
 11.45 – 12.00: Pause
 
12.00 – 13.00: Hovedfokus på egen forskning v/ tilsatte professorer (à 10 minutter).
       HVO; Tor Johan Ekeland og Jan Inge Sørbø

      HIM; Eva Gjengedal, Stål Bjørkly, Atle Ødegård og Solfrid Vatne
 

13:00 – 13:45:  Presentasjon av stipendiatprosjekter (à 5 minutter)
       HIM; Kjellaug Myklebust, Ole Kristian Hoemsnes Berg og Ingrid J. Hogstad
 
       HIALS; May Helen Midtbust
       HVO; Erlend Walseth, Nanna N. K. D. Jørgensen og Kristine Vaadal 14:00 – 15:15: Lunsj
i høgskolens kantine
-   Her gis det mulighet til å komme med hilsener

Vennlig hilsen

Heidi Haavardsen

Dekan HIM