«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Forskingsutvalet (FU)

Forskingsutvalet er leia av rektor og har representantar frå dei fire avdelingane, stipendiatane og studenttinget. Møreforsking Volda og Møreforsking AS er observatørar i Forskingsutvalet.

Høgskulestyret har fastsett følgjande mandat for Forskingsutvalet (Sak 4/2013):

 • Gje råd om tiltak og strategiar som kan heve kvaliteten på HVO sitt FoU-arbeid
 • Inspirere til FoU-aktivitet av høg kvalitet, nasjonal og internasjonal publisering, og utstrakt formidlingsverksemd
 • Gi råd om gode rammevilkår for FoU
 • Lage utkast til og følgje opp strategiplan for FoU-arbeidet
 • Lage årleg forskingsmelding som skal handsamast i styret
 • Stimulere til studentaktiv FoU-verksemd
 • Gje råd om stipendiatsatsing
 • Kvalitetssikre og prioritere søknader om eksterne midlar
 • Gi innstilling til styret om forskingsprisen
 • Tildele FoU-stipend
 • Tildele midlar til interne forskingsprogram
 • Godkjenne tildeling av interne FoU-poeng, og vurdere prinsippa for slik fordeling

Innkallingar, saklister og protkoll frå møta er tilgjengelege her.

Forretningsorden for forskingsutvalet.

Forskingsutvalet sine representantar sidan august 2014:

Faste medlemmer:
Eining
Vara
Leiar: 
Rektor Per Halse
Rektoratet
 Prorektor Marie N. Sørbø
Nestleiar: 
Dekan Ketil Jarl Halse
ASH
 Professor Jørgen Amdam
Professor Inger Marie Okkenhaug
ASH
Professor Tor-Johan Ekeland
Dekan Arne Myklebust
AHL
Prodekan Anne Øie
Professor Peder Haug
AHL
Professor Anders Aschim
Dekan Aud Folkestad
AKF
Førsteamanuensis Ivar John Erdal
Førsteamanuensis Karen Brænne
AKF
Førsteamanuensis Kjetil L. Høydal
Dekan Sverre Liestøl
AMF
Prodekan Ingvar Elgesem
Førsteamanuensis Pål Aam
AMF
Førsteamanuensis Rolf Werenskjold
Hildegunn Valen Kleive
Stipendiatane
Anne Randi Fagerlid Festøy
Aleksandra Endresen 
Studenttinget
 Halvard Roald Kvamme
 Serghei Levcenco
Studenttinget
 Thorvald Skaare Aschim
Sakshandsamar og skrivar:
 
 
FoU-rådgivar Johann Roppen
HVO
 
Observatørar:
 
 
Direktør Jacob Kjøde jr
HVO
 
Avd.leiar biblioteket Bente Gunn Lien
HVO
 
FoU-rådgivar Geir Tangen
HVO
 
Forskar Finn Ove Båtevik
Møreforsking Volda
Marte Giskeødegård
Direktør Elisabeth Maråk Støle
Møreforsking AS