«Kunnskap for framtida»

Lenker

Viktige samarbeidspartnere for VRI Møre og Romsdal - se Om VRI

Se VRI-filmen

Faktaark om VRI

Faktaark om VRI i Møre og Romsdal

Faktaark om Kompetanseprosjekt (KMB) - skal stimulere forskningsmiljøer til å bygge opp næringsrettet komeptanse.

Fakta ark om Innovasjonsprosjekter (BIP) - skal stimulere til forskning og innovasjon i næringslivet. Bedriftene bestemmer selv hva det skal forskes på.

Faktaark om Nærings Ph.d. - forskerutdanning der stipendiaten er ansatt i en bedrift og forsker på temaer som har relevans for bedriften.

Faktaark om Skattefunn - gir skattefradrag for bedrifter som gjennomfører FoU-prosjekter