«Kunnskap for framtida»

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal er ansatt som førsteamenuensis på SePU ved Høgskolen i Innlandet og ved Handelshøyskolen BI. Han arbeider med forskning på barns utvikling i barnehage og gjennom skoleløpet. Lekhal har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hovedfokuset i doktorgraden var hvordan ulike aspekter ved barnehagen påvirker barns utvikling i tidlig barndom. Han disputerte våren 2013, og avhandlingens tittel var “The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood”. Ratib er særlig opptatt av kvantitative analyser av store datasett.

E-postadresse: ratib.lekhal@bi.no

rale.png