«Kunnskap for framtida»

Kulturteknikker

Nye medier som kulturteknikker og som fora for kommunikativ handling
Samarbeidsprosjekt i regi av Universitetet i Bergen. Det er finansiert av Noregs forskingsråd gjennom KIM-programmet (Kommunikasjon, IKT og medier), og er leia av professor Barbara Gentikow, UiB. Lars Nyre, som tidlegare var dr.gradsstipendiat ved HVO, er postdoc-stipendiat på prosjektet. Prosjektmedarbeidarar frå HVO er Sverre Liestøl og Erling Sivertsen.