«Kunnskap for framtida»

RSA Møre - Råd for samarbeid med arbeidslivet

Møte i RSA Møre, fredag 5. februar 2016 i Ulsteinvik, Quality Hotell Ulstein (Kl 11-15)

Førebels program for møtet:

  • Nykonstituering av RSA Møre.
  • Møteplan 2016-2017.
  • Handlingsplan for RSA Møre.

Kontaktperson for møtet: Prorektor Jens Standal Groven: jensg@hivolda.no

Medlemmer I RSA Møre:

Møre og Romsdal  Fylkeskommune (2)
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Høgskulen i Volda (2)
Høgskolen i Molde (2)
NTNU Ålesund (2)
Høgskolesenteret i Kristiansund
NHO Møre og Romsdal
LO Møre og Romsdal
KS Møre og Romsdal
Forskingsrådet
Møreforsking AS
Studenttinget i Volda
Studenttinget i Molde
Studentparlamentet NTNU Ålesund


Bakgrunn for RSA:

Stortingsmelding 44 (2008-2009) Utdanningslinja.

Mandat for RSA Møre (vedtatt av Mørealliansen, 11. april 2012)

Formålet med RSA Møre er å utvikle et godt og systematisk samarbeid mellom arbeids-, nærings- og samfunnslivet i Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, Høgskulen i Volda og Møreforsking om høyere utdanning og forsking.

RSA Møre er et rådgivende organ etablert i fellesskap med Møre og Romsdal fylkeskommune. RSA Møre skal bidra med kunnskap, råd og innspill på følgende områder:

  • Tiltak som kan styrke dialogen og det strategiske samarbeidet om høyere utdanning og forskning med arbeids- og næringslivet i Møre og Romsdal, herunder bidra at det etableres samfunnskontrakter på utvalgte områder.
  • Kunnskap om de framtidige arbeidskraft- og kompetansebehovene i regionen
  • Utvikling av et regionalt tilbud innen høyere utdanning, forsking og nyskaping som treffer kompetansebehovene i arbeidslivet, og som stimulerer til økt nyskaping i næringslivet og offentlig sektor.
  • Styrking av kvalitet og relevans i studietilbud, tilbud om etter- og videreutdanning og andre kompetansebyggende aktiviteter.
  • Tiltak som kan bidra til at kunnskapsmiljøene framstår som attraktive i konkurransen om studenter og forskning, og som kan styrke rekrutteringen til arbeids- og næringslivet i regionen.
  • Tiltak som kan bidra til å utvikle sterkere nettverk innen høyere utdanning og forskning med nasjonale og internasjonale miljø.
  • Andre tiltak som kan bidra til å utvikle sterkere samarbeid mellom kunnskapsmiljøene i Møre og Romsdal.