«Kunnskap for framtida»

Forskergruppen for kulturmøter

Om forskergruppen for kulturmøter:

Med utgangspunkt i fagene historie og religion, er forskergruppen opptatt av kulturmøter i regionale, nasjonale og internasjonale sammenhenger. Utfra ulike faglige perspektiver studerer vi tema som nasjonsdanning, kunnskapsoverføring, religionsmøter, migrasjon og ulike former for sameksistens. Vår forskning har som mål å studere kulturmøter empirisk så vel som kritisk å undersøke betingelser, det være seg sekularisme, stat og transnasjonale forhold, for kulturmøter i historie og samtid.

Forskergruppen arrangerer manuskriptseminar, hvor både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeid underveis i skriveprosessen. I tillegg avholder vi workshops og fagseminar. De fleste av medlemmene bidrar faglig til masterstudiet «Kulturmøte», - et undervisningssamarbeid mellom Historisk institutt og Institutt for religion, livssyn og kirkefag ved Høgskolen i Volda. Masterstudentene inkluderes også i forskergruppens aktiviteter.

Seminar:

Norsk kristendom i møte med verden, 1870-1940, 2014.

Workshops:

Transnasjonale nettverk, migrasjon og tilhørighet,

Norge-USA, 1830-1930.  Høgskolen i Volda, 27. -  28. mars, 2017.

Gender and Transatlantic Migration, ca. 1850-2000, 2014.

The North Sea, Work, Culture and Transfer of Ideas, ca. 1800-2015, 2015.

Ledere:

Professor Anders Aschim

Professor Inger Marie Okkenhaug

Kontaktperson:

Professor Inger Marie Okkenhaug

E-post: imo@hivolda.no

Telefon 70075422