«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2015 - bilde

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år blir det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan.

Forskingsdagane 2015 ved Høgskulen i Volda vart arrangert 17.-22. september 2015. I 2015 var det nasjonale temaet "Mat". www.forskningsdagene.no

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1.000 arrangement over heile landet, og blir i år arrangert for 21. gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum og næringsliv står bak.

Arrangementa er gratis og opne for alle.

 

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.

Programheftet for Forskingsdagane 2015


Forskingsdagane2015