«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Journalistikk

Forskingsprosjektet "Journalistikk i endring: Ny teknologi, ny økonomi, nytt samfunns-oppdrag?" (JOSAM) er det største eksternt finansierte prosjektet på Avdeling for mediedfag. Prosjektet får rundt 5 millionar kr frå Noregs forskingsråd gjennom Strategisk høgskuleprogram (SHP). Store delar av fagmiljøet på journalistikk er engasjert i prosjektet frå 2007 til 2010.