«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Publisering på prosjektet "Journalistikk i endring"

Som konkrete forskingsresultat skal det publiserast ca. 15 artiklar i vitskaplege tidsskrift, ei fagbok i journalistikk, ein vitskapleg konferanse i 2009 og eit større tal aviskronikkar og innlegg på vitskaplege konferansar.

Oversikt over publikasjonar knytt til prosjektet i Bibsys Forskdok.