«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Delprosjekt

Forskningsprosjektet "Allmennkringkasterne og det moderne samfunnsoppdraget" er et samarbeid mellom institusjonen Fritt Ord og Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.

Prosjektet går ut på å studere hvordan allmennkringkasting som samfunnsoppdrag tolkes i forhold til den økonomiske, teknologiske og politiske utviklingen på kringkastingsområdet. Spissformulert vil prosjektets overordnede problemstilling være: Hvilken rolle spiller oppfatninger om allmennkringkastingens samfunnsoppdrag i daglig redaksjonell praksis?

Prosjektet er relevant fordi norsk og nordisk allmennkringkasting er inne i store endringer i skjæringspunktet mellom sterke ytre krefter hvor den politiske kontrollen synes å være på vikende front med en ny usikkerhet om hva samfunnsoppdraget går ut på.

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Kontaktperson for prosjektetet er Johann Roppen.