«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Jostein_Fet_220.jpg

HYLLEST TIL JOSTEIN FET

Jostein Fet har lagt kruna på livsverket sitt med boka Den gløymde litteraturen som vart lansert under Dei nynorske festspela sist laurdag. Avtroppande rektor Per Halse ved Høgskulen i Volda skriv her ei helsing til Fet.

Sigurd_Host_digital_220.jpg

Avisåret 2014

Avisopplaget har falt gjennom mange år, og annonseinntektene faller mer enn opplaget. Annonseinntekter fra Internett er vanligvis ikke nok til å kompensere for nedgangen på papir. Derfor har avisene gjort mye de siste årene for å finne frem til nye inntektskilder.

1-fjordkonferansen-web.jpg

Fjordkonferansen: 100 forskarar - 60 innlegg og konferanse også i 2016

Fjordkonferansen i Loen samla heile 100 forskarar frå 10 forskingsinstitusjonar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Professor Jørgen Amdam kan notere seg for nok ein vellukka konferanse. Og det blir Fjordkonferanse også i 2016.

Liv_Ingrid_A._Haberg_220_.jpg

Liv Ingrid Aske Håberg har disputert ved UiO

Liv Ingrid Aske Håberg disputerte 17.6.2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, med avhandlinga "Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb."

Arne_Redse_220.jpg

Festskrift til Arne Redse

Arne Redse er professor i religionspedagogikk ved Høgskulen i Volda (HVO). Han er professor i misjonsteologi ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Den 19. juni fyller professor Arne Redse 65 år, og Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag heidrar jubilanten med eit festskrift.