«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

kurs-phd_220.jpg

Historisk kursstart ved høgskulen

Dei starta arbeidet med å få ei ph.d.-utdanning til Volda for fem år sidan. Difor har det vore både spesielt og gledeleg for Tor-Johan Ekeland og Jan Inge Sørbø å halde det første ph.d.-kurset i Volda denne veka.

Kolbein_Halkjelsvik_Foto_Tone_Solhaug_01_220.jpg

Kolbein Halkjelsvik har disputert ved NTNU

Kolbein Halkjelsvik disputerte 17.11.2015 for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, med avhandlinga «Legitimate Leadership Functions in Partnership Development Processes».

phd1_220.jpg

Går i hver sin retning

Den ene av høgskolens to ferske doktorgradsstipendiater vil forske på unge voksne kvinners alkoholbruk, mens den andre vil finne mer ut om den psykiske helseeffekten av vandring, deriblant pilegrimsvandring.

Aschim_220.jpg

Forskarskule-satsing får 23 millionar kroner

Norges forskningsråd har vald Forskerskolen RVS, som Høgskulen i Volda er ein del av, som ein av sju nye nasjonale forskarskular som får 23 millionar kroner over åtte år.

foto_tilsette_stein_helge_solstad_foto_OlavStandalTangen_35_220.jpg

Stein Helge Solstad har disputert ved Norges musikkhøgskole

Stein Helge Solstad disputerte 30.10.2015 for ph.d.- graden ved Norges musikkhøgskole med avhandlingen "Strategies in jazz guitar improvisation".