«Kompetanse for framtida»

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Flo_220.jpg

Idar Flo har disputert ved UiO

Idar Flo disputerte 21.10.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie med avhandlinga "Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari" - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 - 1949.

humle2_220.jpg

Humler er smartere enn man trodde

Når én humle først har lært seg noe nytt, kan kunnskapen spres raskt til andre humler. Det er godt nytt om insektet som det har blitt færre av på jorda og som er livsviktig for oss mennesker.

Wisloff_220.jpg

Kyrkjefag Profil med biograf om Carl Fr. Wisløff

Kyrjefag Profil er en skriftserie fra Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Nå er de ute med en biograf om Carl Fr. Wisløff (1908–2004), en kjent og proflert kirkeleder, forkynner, fagmann og debattant. Forfatter er Egil Sjaastad.

Aambo_220.jpg

FoU-prisen til Reidun Aambø

Forskings- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart delt ut fredag 23. september i samband med opninga av Forskingsdagane 2016, og gjekk til førstelektor Reidun Aambø. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

AGR_220.jpg

Verdsleiande animatør med open forelesing

– Peter Lord er grunnleggjar og leiar av Aardman Animations, det leiande stop-motion-studioet i verda. Som nytilsett professor i Volda held Lord ei open illustrert tiltredingsforelesning, ei storhending alle animasjonsutdanningar i verda misunner oss, seier dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.