«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Sturla_Stalsett_220.jpg

Ope seminar: Offentleg religion? Grunnlov og livssynspolitikk

Høgskulen i Volda inviterer til ope seminar med mellom andre professor Sturla Stålsett måndag 29. september i samband med 200-årsjubileet for Grunnlova og 150-årsjubileet for Ørsta kyrkje.

0Pecha_Kucha_Foto_Olav_S_Tangen_rgb_08_220.jpg

Nøgd med Forskingsdagane 2014

19.–23. september arrangerte Høgskulen i Volda Forskingsdagane. I løpet av fem dagar kunne du få med deg 22 arrangement spreidd utover 5 kommunar.

Solstad_220.jpg

Forskingsdagane: Vellukka seminar om samspel og kommunikasjon i jazzimprovisasjon

Kva skaper godt samspel i jazzimprovisasjon? Kva strategiar nyttar jazzmusikarar seg av for å omsette øving til spontanuttrykk i framføring?

ECER_Porto_220.jpg

Oppstart i Forum for livsløpsforsking

Forum for livsløpsforsking skal vere ein møteplass for fagfolk som er interesserte i livsløpsteori og longitudinell forsking. På kvart møte vil førelesarar frå HVO eller eksterne fagmiljø innleie til diskusjon.

INFO_FOTO_TILSETTE_SIV_M_GAMLEM_220.jpg

Siv M. Gamlem med fokusartikkel i Routledge

Ein av artiklane i samband med doktorgradsarbeidet til førsteamanuensis Siv M. Gamlem er valt ut av forlaget Routledge som fokusartikkel for august og september 2014.