«Kompetanse for framtida»

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

kheggen_220.jpg

Heggen bidreg i nytt standardverk

Professor Kåre Heggen hugsar godt da «Det norske samfunn» kom ut for første gang i 1968. No har han sjølv hatt ansvaret for eitt av kapitla i den ferske utgåva av standardverket.

ss1_220.jpg

Studenten som forsker med proffene

Hege Lende Sørbråten har travle dager når hun er med på å fullføre høgskolens første EU-forskningsprosjekt. Den unike erfaringen tar hun med seg inn i mastergradarbeidet sitt.

Helga_S_Lovoll_Foto_Tone_Solhaug_02_220.jpg

Helga Synnevåg Løvoll har disputert ved Universitetet i Bergen

Helga Synnevåg Løvoll disputerte 24.08.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Inside the outdoor experience. On the distinction between pleasant and interesting feelings and their implication in the motivational process.”

peter_lord_220.jpg

– Mr. Aardman, Peter Lord, blir professor i Volda

– Vi er svært glade for at den verdsleiande animatøren og Oscar-nominerte grunnleggaren av Aardman Animations Studio, Peter Lord, no blir professor II ved animasjonsutdanninga i Volda, seier fagleg leiar Andrés Mänd.

Ekspertutval_220.jpg

Ønskjer mindre detaljstyring av lærarar

Politikarar og kommuneleiing har dei siste åra bestemt for mykje over lærarane i den norske skulen. Det meiner professor Kåre Heggen og ekspertutvalet han har vore ein del, som har studert lærarrolla her til lands.