«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

j_amdam_220.jpg

Færre fylker?

Mandag leverte Møreforsking og professor Jørgen Amdam en regjeringsbestilt utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden. Konklusjonen er klar: Aust-Agder, Finnmark og Sogn og Fjordane bør strykes fra kartet.

K_Myskja_knapp.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Kjetil Myskja har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.

MCW-RW_220.jpg

Media and the Cold War

«Media and the Cold War 1975 - 1991», en internasjonal forskerkonferanse om media sin rolle under den kalde krigen, ble åpnet i dag. – 28 forskere fra mer enn ti land på begge sider av det tidligere jernteppet er nå i Volda for å drøfte sin forskning omkring temaet den kalde krigen og mediene, sier førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag.

IMG_9017_220.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Frode Opsvik har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.

mcw_logo_220.jpg

Internasjonal forskerkonferanse; ”Media and the Cold War 1975-1991”

Høgskulen i Volda arrangerer i november en internasjonal forskerkonferanse, med deltakere fra hele verden. Konferansen «Media and the Cold War 1975-1991» arrangeres av Avdeling for mediefag og finner sted den 20.- 21. november.