«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

2014-12-phd-utval-volda-molde_220.jpg

Skal utdanne doktorar

Doktorgradsstudiet i helse- og sosial har teke nok eit steg framover: Doktorgradsutvalet for ph.d.-utdanninga i Helse og sosial ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda er no i arbeid.

ECER_Porto_220.jpg

Seminar i Forum for livsløpsforsking: Utfordringar i kvalitativ livsløpsforsking

Professor Ingeborg Marie Helgeland, Høgskolen i Oslo og Akershus, vil førelese om utfordringar i kvalitativ livsløpsforsking.

barnehage_220.jpg

– Bør ha fleire førskulelærarar i barnehagen

Berre rundt ein tredjedel av dei tilsette i barnehagane har pedagogisk utdanning. – Det burde vere fleire, seier førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes til NRK Møre og Romsdal.

gh_700_5538_web_220x130.jpg

Gaute Hareide med fotoutstilling

Høgskulelektor Gaute Hareide ved Avdeling for mediefag opnar fotoutstilling i Animasjonssenteret i Volda laurdag 29. november klokka 12. Temaet er tradisjonelt landskap i digital form.

IMG_2430.jpg

Gerd Sylvi Steinnes har disputert ved HiOA

Gerd Sylvi Steinnes disputerte 21.11.2014 for graden ph.d. i profesjonsstudium med avhandlinga "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane".