«Kompetanse for framtida»

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Kjartan_Leer_Salvesen_220.jpg

Om bekymringsmeldinger til barnevernet

Jus og retningslinjer betyr svært lite når lærere og prester vurderer om de skal melde bekymring for et barn. Det gjør derimot deres private erfaringer, holdninger og forståelse av egen rolle. Det viser en fersk doktorgradsavhandling av Kjartan Leer-Salvesen ved Høgskulen i Volda.

En_norsk_filantrop_230.jpg

Ny bok: En norsk filantrop. Bodil Biørn og armenerne.

I løpet av første verdenskrig ble om lag en million armenere drept etter ordre fra den tyrkiske regjeringen. Inger Marie Okkenhaug, professor i historie ved Høgskolen i Volda, har skrevet en bok om norske Bodil Biørn, som var vitne til massakrene.

DSC_6485_220.jpg

Opprykksmarkering for åra 2014 - 2015

Høgskulen i Volda gjorde stas på tilsette som har fått faglege opprykk i åra 2014-2015 med ei triveleg samkome på Rekkedal Gjestehus 21.januar 2016. HVO har no over 50 prosent førstekompetente og fleire tilsette i professorstillingar enn nokon gong tidlegare.

ana_220.jpg

Ser det nye i det gamle

Ana Luisa Sánchez Laws jobber for å utvikle nye digitale løsninger. I sin nye bok diskuterer hun hvordan museum kan utvikle seg og inkludere brukerne for å få nye og gode nettløsninger.

redse_220.jpg

Ei Kina-reise som enda med bok

Interessa vart vekka for om lag 30 år sidan då Arne Redse var misjonsprest og teologisk lærar i Hong Kong. No er han klar med ei bok som viser at det både er store forskjellar og vesentlege likskapar mellom kinesisk etikk og moral og kristen teologi.