«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Kreering_220.jpg

Nye doktorar: Meistring av førskulelærarolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg

19. mars vart to av stipendiatane i MAFAL-prosjektet kreert til ph.d. på HIOA-dagen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

JanIngeSorbo.jpg

Professor Jan Inge Sørbø med foredrag under 100-årsfeiringen av Alfred Hauge

I likhet med Göran Tunström og Dostojevskij skrev Alfred Hauge om menneskelivets kår, sa professor Jan Inge Sørbø ved HVO da 100-årsfeiringen av forfatteren åpnet på Sølvberget i Stavanger 19.03.2015.

Munthe_Aalde_220.jpg

Studentane trivst best på små lærarutdanningar

Studentar på små lærarutdanningar trivst best, opplevert størst læringstrykk og fullfører utdanninga i langt større grad enn på dei største lærarutdanningane.

ForskargruppaOra_et_labora_220_2.jpg

Workshop om temaet ”Kristne migrantar i Norden”

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag i samarbeid med Møreforsking arrangerer workshop om temaet "Kristne migrantar i Norden".

Hoydalsvik_220.jpg

Reisebrev frå Utrecht, Nederland

Torhild og Terje Høydalsvik er denne våren i Nederland på utanlandsopphald ved Universiteit Utrecht. Torhild som visiting scholar, Terje i sin vanlege studieadministrative jobb ved Høgskulen i Volda. Her fortel dei om sine erfaringar så langt.