«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

ECER_Porto_220.jpg

Seminar i Forum for livsløpsforsking: Funksjonshemming i livsløpsperspektiv

Professor, dr. polit. Jan Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid, NTNU og NTNU Samfunnsforsking, Trondheim vil førelese over temaet Funksjonshemming i livsløpsperspektiv.

Bilde1_Gunhild_og_Johanne.jpg

Reisebrev fra Washington DC

Høsten 2014 tok stipendiat Gunhild Ring Olsen med seg familien til USA for å drive feltarbeid til sitt phd-prosjekt. Her gir hun oss et innblikk i hverdagen som Visiting Scholar ved American University i Washington, DC.

noda_220.jpg

NODA15 – Ny nordisk konferanse i datajournalistikk

Denne helga arrangeres NODA15, den andre nordiske konferansen i datajournalistikk. Godt over hundre studenter og ansatte ved Høgskulen i Volda er med.

maling_220.jpg

Treng modernisering

Ei nytt offentleg utval som skal gi råd om kva framtidas skule bør innehalde, meiner at kunst- og handverksfaget treng modernisering. BT har eit oppslag der professor Peder Haug og førsteamanuensis Karen Brænne ved Høgskulen i Volda uttalar seg om saka.

SOM_Verpe_og_Vigdis_Bunkholdt_220.jpg

Saman for omsorg for barn

Denne veka arrangerer Høgskulen i Volda det såkalla SOM-seminaret. Målet er å bli betre på å oppdage og følge opp barn som er utsette for omsorgssvikt.