«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Gamlem_220.jpg

Mest lest i heile verda

Siv Måseidvåg Gamlem trudde ikkje det ho høyrde då ho fekk beskjeden om at artikkelen hennar er den mest leste om utdanningsvitskap i verda.

Jacob_Kjode_220.jpg

Tilstandsrapport for høgare utdanning 2015 - HVO står seg godt (oppdatert)

Når det gjeld gjennomføring av bachelorutdanning, studentutveksling og forskingspublisering er Høgskulen i Volda blant dei beste høgskular i landet, seier direktør Jacob Kjøde jr.

Sigurd_Host_digital_220.jpg

Ny rapport: Avisene satser digitalt

De siste årene har de norske avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Mange har innført en betalingsording for sine nettsider. Forsker Sigurd Høst ved Høgskulen i Volda gir i en ny rapport en bred og grundig oversikt over utviklingen frem til utgangen av 2014.

ECER_Porto_220.jpg

Seminar i Forum for livsløpsforsking

Korleis blir vaksenlivet påverka av vanskar i barndom og ungdomstid? Innlegg frå forskingsprosjektet Sårbare unge vaksne.

Doktor_220.jpg

Her er dei to første doktorgradsstipendiatane

Kjellaug Klock Myklebust og Erlend Walseth er dei to første som er tatt opp til det heilt nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag. Dei vert pionerane på doktorgraden, som er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.