«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

gh_700_5538_web_220x130.jpg

Gaute Hareide med fotoutstilling

Høgskulelektor Gaute Hareide ved Avdeling for mediefag opnar fotoutstilling i Animasjonssenteret i Volda laurdag 29. november klokka 12. Temaet er tradisjonelt landskap i digital form.

IMG_2430.jpg

Gerd Sylvi Steinnes har disputert ved HiOA

Gerd Sylvi Steinnes disputerte 21.11.2014 for graden ph.d. i profesjonsstudium med avhandlinga "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane".

j_amdam_220.jpg

Alternativer for regional organisering

Mandag leverte Møreforsking og professor Jørgen Amdam en regjeringsbestilt utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden.

K_Myskja_knapp.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Kjetil Myskja har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.

MCW-RW_220.jpg

Media and the Cold War

«Media and the Cold War 1975 - 1991», en internasjonal forskerkonferanse om media sin rolle under den kalde krigen, ble åpnet i dag. – 28 forskere fra mer enn ti land på begge sider av det tidligere jernteppet er nå i Volda for å drøfte sin forskning omkring temaet den kalde krigen og mediene, sier førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag.