«Kunnskap for framtida»

Mastergradsoppgåve/ doktorgradsavhandling

I teksten:

Dette vert undersøkt i ei masteroppgåve frå Høgskulen i Volda (Vatnøy, 2008, s. 115-120).

I litteraturlista:

Trykt kjelde: 

Vatnøy, A. O. G. (2008). Stille inne, stille ute: Ein kvalitativ studie av lærarar si oppleving og igangsetjingav tiltak i høve stille og innagerande elevar. Mastergradsoppgåve, Høgskulen i Volda, Volda.

Elektronisk kjelde:

Vatnøy, A. O. G. (2008). Stille inne, stille ute: Ein kvalitativ studie av lærarar si oppleving og igangsetjing av tiltak i høve stille og innagerande elevar. Mastergradsoppgåve, Høgskulen i Volda, Volda. Henta frå http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_7797