«Kompetanse for framtida»
Volda University College


Nyhende

Sandstad_Dalen_220.jpg

Høgskulestudentar med eigne komposisjonar

På opningskonserten til Sunnmøre kammermusikkfestival får tre studentar ved Høgskulen i Volda framført eigne verk. Beverlyne Wanjala, Hildur Sandstad Dalen og Elise Sandøy Skarstein studerer intuitiv komposisjon, improvisasjon og musikkfilosofi under fagleg leiing av komponisten Magnar Åm.

Grcamp_1.plass_220.jpg

Vann gründercamp med livreddande løysing

Ein idé om korleis ein kan hindre brann, redusere skadeomfang og redde liv ved brann i tunellar, stakk av med sigeren i gründercampen for grunnskulelærarstudentane på Høgskulen i Volda.

JQ-5_220.jpg

Musikkfestival med internasjonalt tilsnitt

Sunnmøre kammermusikkfestival har som mål å presentere kammermusikk av høg internasjonal klasse. Til årets festival 3. – 5. september har festivalleiinga henta inn tre unge og dyktige musikarar frå kontinentet: Barbara Buntrock frå Tyskland, Elisabeth Breuer frå Austerrike og den franske pianisten Julien Quentin.

IMG_5434_ny_220x130.jpg

Sjå opningsseremonien i sin heilskap

Opninga av studieåret frå tysdag kan du sjå her.

PLAN_220.jpg

HVO-studentar skriv for PLAN

PLAN Nr 3–4/2015 er eit temanummer om helse og planlegging. Ein stor del av temanummeret er samandrag av prosjektoppgåver som tidlegare HVO-studentar ved Helse og omsorg i plan har skrive.

G0188090_220.jpg

Aldri før har så mange svart ja til å studere ved HVO

Ein prognose tyder på at Høgskulen i Volda i haustsemesteret 2015 vil ha om lag 4000 studentar. Det er rekord for HVO.

Aamas_220.jpg

– Ein av dei viktigaste skule- og høgskulestadene i Norge

Hovudtalar under opningsseremonien, Knut Olav Åmås, har sjølv mange gode erfaringar med Volda. Han trakk fram Høgskulen i Volda som ein av dei viktigaste utdanningsinstitusjonane i landet, i sin tale.

Roppen_apning_220.jpg

Spår interessante og trygge jobbar for nye studentar

Rektor Johann Roppen oppmoda dei nye studentane til å engasjere seg, og sa at han trur dei fleste av studentane vil få seg trygge jobbar etter studiane i Volda, under opningstalen sin for det nye studieåret.

Fadder1_220.jpg

Klar for å ta imot nye studentar

120 fadrar boblar over av forventning og gler seg til å ta imot dei nye studentane tysdag. Dei lovar ein varm velkomst til studiebygda Volda, og har mykje å by på den første veka.

Stream_220.jpg

Sjå opninga av studieåret direkte på hivolda.no

Her på hivolda.no kan du følgje den offisielle opninga av studieåret 2015/16 ved Høgskulen i Volda direkte. Vi streamer opninga frå klokka 12.00.

Nokre snarvegar