«Kunnskap for framtida»


Nyhende

skeide_folsvik.220.jpg

Nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda

Nils Peter Skeide og Oddbjørn Følsvik er nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda.

bustad1_220.jpg

120 nye studentbustadar til Volda

Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustadar. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustadar med nær 30 prosent.

Mobilarm_220.jpg

Brannvarsling på mobiltelefon for hørselshemmede ved HVO

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? Nå tilbyr Høgskulen i Volda dette for hele campus.

mmaster_220.jpg

Fikk godkjent ny mediemasterutdanning

Mandag kom beskjeden som gjør at Høgskulen i Volda fra høsten 2017 starter opp en ny masterutdanning i mediefag som er unik i Norge.

kh_220.jpg

Workshop om tradisjonskunst

Studentane ved formgiving, kunst og handverk gjennomfører no ein workshop under leiing av kunsthandverkar Audun Røhnebæk Stikbakke, for tida masterstudent ved Raulandsakademiet.

idag_220.jpg

Internasjonal inspirasjon på HVO

Anne Nordengen reiste selv på utveksling forrige semester og er et eksempel på hvorfor Høgskulen i Volda er gode på internasjonalisering. Under Internasjonal dag inspirerte hun og universiteter fra over 20 land studenter og ansatte til å dra utenlands.

sbar_220.jpg

Studentane nøgde med Høgskulen i Volda

Volda-studentane gir høgskulen karakteren 4,1 der 5,0 er best på overordna tilfredshet i den årlege studentundersøkinga Studiebarometeret. – Gode tal for oss, meiner rektor Johann Roppen.

garfors_220.jpg

Mannen som har besøkt alle verdas land kjem til Volda

Onsdag 8. februar er det internasjonal dag ved Høgskulen i Volda. Hovudgjesten i år er Gunnar Garfors, som har besøk alle verdas land.

vr_viking_220.jpg

Tar folket med inn i vikingetida i spesiell eksamensbesvarelse

Tenk deg å ha vikingene og deres skikker rundt deg og se hvordan de levde på Sunnmøre. Det kan du oppleve gjennom eksamenen to studenter ved Høgskulen i Volda leverte – som er den første besvarelsen med bruk av VR-teknologi.

sj_220.jpg

Høgskulen i Volda ser mot Asia

Høgskulen i Volda er kjend for å satse på internasjonalisering. No vert utvekslingstilbodet for studentar endå større med nye partnarskapsavtalar i Japan og Sør-Korea.

Nokre snarvegar