«Kompetanse for framtida»
Volda University College


Nyhende

Sok-korpset_2015_220.jpg

Ny student? Kontakt oss!

Til hausten skal Høgskulen i Volda igjen ta i mot nye studentar frå heile landet. – Søkjarane har mange spørsmål som vi prøver å svare på ein best mogeleg måte, seier Emma Medina Welle og Lisa Kalvø.

Jostein_Fet_220.jpg

HYLLEST TIL JOSTEIN FET

Jostein Fet har lagt kruna på livsverket sitt med boka Den gløymde litteraturen som vart lansert under Dei nynorske festspela sist laurdag. Avtroppande rektor Per Halse ved Høgskulen i Volda skriv her ei helsing til Fet.

IMG_8471_220.jpg

GLU-student med berre A-ar på vitnemålet

Elise Bødal frå Stryn er nettopp ferdig utdanna grunnskulelærar for 5.-10. trinn, og kan skilte med toppkarakter i alle fag.

INFO_FOTO_BYGG_Berte_Kanutte_rgb_ANN_KARENE_RASMUSSEN_2015_1_220.jpg

Nytt styre ved HVO

Høgskulestyret er det øvste organet ved Høgskulen i Volda. Det nye styret for perioden 2015-2019 er no klart.

Bachelor_forside.jpg

Tverrfagleg bachelor-innspurt

Tolv avgangsstudentar frå ti ulike studieretningar ved Høgskulen i Volda har dei siste fem vekene hjelpt kvarandre med bacheloroppgåvene og oppladinga til munnleg eksamen. No oppmodar dei andre studentar til å gjere det same.

BA_SOS_BV_2015_1b_220.jpg

Barnevernspedagogane og sosionomane 2015

Dei nyslåtte sosionomane og barnevernspedagogane ved Avdeling for samfunnsfag og historie var i går samla for å ta farvel med kvarandre, tilsette og studiestaden Volda.

P5200452_220.jpg

Fuglefjellet på Runde – ein del av økosystema kyst og hav

I slutten av mai reiste studentane i faget Utefag og to lærarar frå Høgskulen i Volda til Runde for å lære om økosystema kyst og hav, og korleis sjøfuglane er knytt til desse økosystema.

Sigrun_Meisingset_220.jpg

Pris til Sigrun Meisingset

Styret ved Høgskulen i Volda (HVO) deler kvart år ut ein pris for kvalitet i utdanninga. Prisen skal stimulere til å arbeide systematisk med kvaliteten på utdanningane og motivere dei tilsette til å bli meir opptekne av utdanningskvaliteten. Prisen i år går til førstelektor Sigrun Meisingset ved Avdeling for kulturfag.

1-Allianserektorane-220p-foto-www.hivolda.no.jpg

Høgskulealliansen: Innovasjon inspirert av sparebankane

Alliansesamarbeidet mellom dei tidlegare distriktshøgskulane i Molde, Volda og Lillehammer held fram. Samarbeidet skal handle om studentrekruttering, forsking og utvikling og internasjonalisering.

studentrepr_220.jpg

STUDENTREPRESENTANTANE I HØGSKULESTYRET 2015-2016

Pernille Solvang og Stig Ove Brobakke vil representere studentane sine interesser i Høgskulestyret det komande året. Personleg vara for desse er Joanna Antoniak og Serghei Levcenco.

Nokre snarvegar

Studie og emneplanar