«Kompetanse for framtida»


Nyhende

Hjemmebane2_620.jpg

Volda-studentar med på produksjonen av stor NRK-satsing

Når NRK skal spele inn ein ny dramaserie, som vil gå i beste sendetid på søndagar, ønskjer dei hjelp frå mediestudentar ved Høgskulen i Volda. Dei vil også nytte seg av høgskulen sine fasilitetar som tv- og lydstudio og teknisk utstyr.

Jacob_Kjode_220.jpg

Direktør Kjøde ønskjer å slutte

På møtet i høgskulestyret 8. september gav høgskuledirektør Jacob Kjøde jr melding om at han går av med pensjon når han fyller 70 år i slutten av juli 2017.

SAVE_1_220.jpg

Powerbank tok fyr – ikke bruk laderen

Mandag 5. september ble det delt ut Powerbank til studenter ved Høgskulen i Volda i Berte Kanutte-huset av et eksternt firma. Tirsdag morgen kan det se ut som at en av disse laderne tok fyr under lading.

collage_220.jpg

Nesten dobbelt så mange kandidatar

Det politiske studentengasjementet har tatt seg kraftig opp i Volda. Medan ein før ikkje har klart å fylle opp Studenttinget ved første forsøk, er det no kamp om plassane.

UNG-seminar_220.jpg

Lærarprofesjonalitet i møtet med ungdom som strevar

Denne veka arrangerte Høgskulen i Volda eit seminar for PPU-studentar der ein sette søkelyset på korleis ein som lærar kan møte og hjelpe elevar som av ulike grunnar har det vanskeleg.

Logo_Global_Forum_no_text.jpg

Korleis er det å vere flyktning i Noreg?

Onsdag 7. september kjem tilsette og bebuarar ved Volda Statlege Mottak til HVO for å fortelje om korleis livet er for flyktningar og asylsøkjarar i Noreg.

G0027704_220.jpg

Har du hugsa å registrere deg?

Registreringsfristen for hausten 2016 er 1. september.

svommehall_220.jpg

Symjehallen må reparerast

Symjehallen ved Høgskulen i Volda treng omfattande reparasjonar. Huseigar Statsbygg har gjort ei byggteknisk vurdering av symjehallen.

bibl_220.jpg

Storstilt feiring av Nasjonal bibliotekdag

Høgskulen i Volda får besøk av leiaren av Norsk Bibliotekforening når Nasjonal bibliotekdag blir markert 1. september. I tillegg vil det vere aktivitetar for både store og små.

plass1_220.jpg

Inspirert av storsuksessen «Skam»

Gruppa som vann innovasjonscampen for grunnskulelærarstudentar ville nå ut til ungdommen. Grepet var like enkelt som genialt: Dei brukte «Skam» som mal.

Nokre snarvegar

Kva skjer?