«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Nyhende

INFO_FOTO_TILSETTE_Per_Halse_rgb_Tone_Solhaug_2013_3_220.jpg

Styret om struktursaka

Etter lange drøftingar med innspel frå mange ulike hald, har styret ved Høgskulen i Volda fatta vedtak i den såkalla struktursaka. – No vert det spennande å følgje med på den politiske prosessen sentralt og kva andre høgskular vedtar i denne saka, seier rektor Per Halse.

eirik_velle_barnehage_220.jpg

Barnehagekonferansen 2014

Barnehagekonferansen 2014 blir arrangert 30. og 31. oktober på Rica Parken Hotel i Ålesund. Konferansen er eit årleg samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Volda, Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, oppvekst- og utdanningsavdelinga. Barn og leik er sentralt tema i år.

Karrieredagane2013_Foto_Tone_Solhaug_rgb_014_220.jpg

UTDANNINGSDAGANE 2014

Under Utdanningsdagane 4. -6. november kan over 700 elevar frå dei vidaregåande skulane og folkehøgskular i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane få oppleve korleis det er vere student. Det er det fjerde året at Høgskulen i Volda arrangerer Utdanningsdagar.

Studiebarometeret_PPT_16-9_nynorsk_220.png

Studiebarometeret

Bli med på å forbedre studiekvaliteten ved ditt studium.

KrokanHaug.jpg

HVO inviterte heile verda til seminar!

Når eit seminar handlar om digital kompetanse og korleis skulen skal utøve sitt samfunnsoppdrag i møte med den teknologiske utviklinga, meiner fagmiljøet på Digital kompetanse i læring (DKL) at det berre er naturleg å dele det med verda.

Nokre snarvegar

Studie og emneplanar

Kva skjer?