«Kunnskap for framtida»

Et drømmeår - Canada

Tekst: Svend Andreas Aspaas

– Opplev andre kulturer og bli kjent med mennesker fra hele verden! Et skoleår som utvekslingsstudent har gitt meg mer enn bare faglig utvikling, forteller friluftslivsstudent Rolf Østby (23).

Rolf Østby studerer Bachelor i Friluftsliv ved Høgskulen i Volda, men grep muligheten og er utvekslingsstudent ved Thompson Rivers University i Canada i skoleåret 2016/17. Etter ett år som student i det store utland, har han utviklet seg både personlig og profesjonelt.  – Som utvekslingsstudent kan du glede deg til å skaffe deg et internasjonalt nettverk og opp­levelser som påvirker deg både faglig, sosialt og kulturelt. Uavhengig av hvor du reiser, får du mulig­heter du ikke har i Volda. Jeg ser på dette året som gull verdt!

Både teori og praksis

– Skolen jeg går på er veldig flink til å samar­beide med ulike organisasjoner her borte, noe som gjør at jeg får de nødvendige kurs­bevisene som skal til for å kunne jobbe med det i frem­tiden. For min del har jeg fag som tar for seg ulike deler av turist- og guide­nær­ingen, både administrative og praktiske fag. Jeg har blant annet blitt undervist i elve­kajakk-kurs, et skredkurs som er første trinn på den profesjonelle stigen til «Canadian Avalanche Association» . Et av mine favoritt­fag er «Swiftwater Rescue Technician». Her «rafter» vi ned elver i elvekanoer, og lærer hvordan vi skal instruere og redde mennesker og utstyr ut i en elv. Ved siden av å studere friluftsliv, bruker Østby mye tid ute i naturen på fritiden. – Vi lever i et naturparadis med utallige mulig­heter. Det er gøy å bruke kunnskapen vi lærer på skolen på fritiden, og merke at vi blir flinkere til det vi liker best å gjøre.  

blant de beste i klassen

Høgskulen i Volda er en av utdannings­institu­sjonene i Norge som tilbyr flest samar­beids­avtaler med utenlandske læresteder. Dette gir deg mulighet til å ta et semester i utlandet, hvor du går ut av din egen komfort­sone og lærer å takle nye utfordringer. Du vil få andre tilnærminger til fagene og møte studenter og forelesere fra hele verden.

– Universitetet har absolutt oppfylt forvent­ningene og er helt fantastisk! Lærerne våre er ekstremt dyktige og spesialister på hvert sitt felt. De er flinke til å motivere oss og får oss til å «pushe» oss selv. Som friluftslivsstudent lever vi tett oppi hverandre, da vi sover sammen i telt og deler alle opplevelser sammen. Dette er med på å skape vennskap for livet. 

Uavhengig av bransje blir språkkunnskaper stadig viktigere i arbeidslivet. Arbeidsgivere verd­setter ofte kandidater med erfaring fra utenlands­studier.

– Å være flink i språk og kommunisere er et stort pluss når man skal jobbe som guide. Når jeg skal ut i arbeidslivet vet jeg at jeg blir ønsket, siden jeg har vært på utveksling og lært meg flere språk.

Relevant erfaring og kompetanse

– Hva tror du at du vil ta med deg hjem fra Canada?
– Jeg har fått en bred kompetanse gjennom teoretiske fag som «accounting» (regnskap), «legal liability» (juridisk ansvar) og «business of adventure tourism» som handler om hvor­dan man burde starte opp og drive sitt eget firma. I tillegg har jeg tatt et fag om sikker­het, både fra et profesjonelt “search and rescue”-perspektiv, men også som er nyttig som guide. Disse kursene har gitt meg relevant erfaring og kompetanse om hva man skal gjøre av sikker­hets­vurderinger før turer, noe jeg absolutt vil ta med meg i fremtiden.

– Vil du anbefale dine medstudenter å dra på ut­veksling?
– JA! Det er en unik mulighet som gir deg minner for livet. Karpe diem, avslutter den stor­fornøyde utvekslingsstudenten.