«Kompetanse for framtida»

Kostnader og stipend

Som utvekslingsstudent ved Høgskulen i Volda kan du finne finansiering gjennom ulike stipendordninger. I tillegg til støtte fra Lånekassen, kan du utveksle gjennom Erasmus- og Nordplus-avtaler som gir mulighet til ekstra støtte.

Lånekassen
Alle våre avtalepartnere er godkjent av Lånekassen og gir deg mulighet til å søke om støtte. Dersom du utveksler til et universitet som krever skolepenger, kan du søke om ekstra lån/stipend fra Lånekassen for å dekke skolepenger. Lånekassen kan gi lån/stipend for å dekke skolepenger på opp til 63,000 kr. per semester (126,000 kr. per skoleår). I tillegg tilbyr Lånekassen ekstra støtte til høyt rangerte universitet med særlig høye skolepenger (f.eks. University of California, San-Diego).

Dersom du ikke må betale skolepenger under utvekslingsoppholdet, vil du fremdeles kunne søke Lånekassen om basisstøtte og reisestøtte, og språkstipend hvis du skal ta språkkurs (kun når du skal studere på et annet språk enn engelsk).

Prøv Lånekassens støttekalkulator for å se hvor mye du kan få i stipend/lån.

Erasmus-stipend
Dersom du utveksler på en Erasmus-avtale, vil du ikke betale skolepenger og få et Erasmus-stipend gjennom Internasjonalt kontor. Dette Erasmus-stipendet er på 350-400 Euro per måned avhengig av kostnadsnivå i det landet du utveksler til. Som Erasmus-stipendmottaker må du fylle ut en del ekstra skjema. Dette får du hjelp til av Internasjonalt kotnor. Les mer om Erasmus-programmet.

Nordplus-stipend
Nordplus er et nordisk samarbeidsprogram for høyere utdanning. Høgskulen i Volda deltar i en rekke Nordplus-nettverk, og studenter som utveksler til universiteter i desse nettverkene kan få Nordplus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen. Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon om Nordplus-stipend.