«Kompetanse for framtida»

Karakterutskrift

Etter studieoppholdet må en karakterutskrift sendes direkte fra vertsuniversitetet til Internasjonalt kontor på HVO. Du er selv ansvarlig for å be om karakterutskrift fra vertsinstitusjonen.

Dersom du ønsker å beholde en original selv bør du be om to kopier, da HVO vil beholde en original i sitt arkiv. Vær oppmerksom på at noen institusjoner i utlandet krever en avgift per utskrift.

Karakterutskriften sendes/leveres direkte til Internasjonalt kontor.