«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Endring av studieløp

I nokre tilfelle kan det vere aktuelt å endre det normale studieløpet ved å søkje permisjon, godkjenning eller overflytting.

  • Permisjon
    Du kan trenge permisjon på grunn av sjukdom, graviditet, eller militærteneste, eller du kan ynskje å ta valfrie delar av eit bachelorstudium ein annan stad. Ved å søkje permisjon gir du oss informasjon om kva du planlegg, og det vert lettare å legge til rette slik at du kan halde fram studiet etterpå.

  • Godskriving/ godkjenning
    Viss du har utdanning frå før som du meiner kan passe som del av studiet ditt hos oss, kan du få vurdert om dette kan bli godskrive inn i studiet. 

  • Overflytting
    Nokre ynskjer å flytte til ein annan studiestad og halde fram med same utdanning. 

Du kan finne meir informasjon om Permisjon, Godskriving og Overflytting i høgre marg.


« Tilbake