«Kompetanse for framtida»

Tilrettelegging

Studentar som gjer ei oppgåve


Har du dysleksi, kronisk sjukdom, psykiske symptom, eller andre diagnosar?
Dersom dette virkar inn på studia dine, vil vi prøve å legge til rette. Vi kan ikkje senke faglege krav, men ser etter fornuftige løysingar.
Studierettleiar Ingunn Teigen Blindheim er kontaktperson for tilrettelegging.

Tilrettelegginga tek utgangspunkt i kva som kan vere til hjelp for akkurat deg. Dokumentasjon er viktig, men også dine erfaringar.  Ofte har vi møte for å snakke om det som gjeld akkurat ditt studium. Det kan vere eksamen, lesing av pensum, undervising, gruppearbeid eller praksis. 
Ta kontakt, så ser vi etter løysingar i lag.