«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Første veka i Volda

 Her er link til sida for registrering


Offisiell opning
Det er offisiell opningsseremoni for haustsemesteret 2015 tysdag 18. august klokka 12.00 ved Berte Kanutte-huset. Kl 13.15-14.15 er det avdelingsvise informasjonsmøte. Undervisninga startar til ulike tider, og du finn informasjon om oppstart av nye studium her.

Oppmøte ved studiestart
Møt opp ved det tidspunktet det er sagt at studiet ditt startar. Det vert gitt viktig informasjon om kvart studium, rettleiing om utdanningsplanen og andre praktiske forhold. Sjekk ut www.hivolda.no/praktiskinfo om det er planlagt informasjonsmøte.

Fadderveka
Ønskjer du ein god studiestart der du raskt kjem inn i studentmiljøet? Fadderveka er startstreken for studietida, med minne for livet. Du og klassen din blir møtt av ein hyggeleg fadder som følgjer deg gjennom den første veka. Fadderveka består av ulike aktivitetar, der dei fleste finn noko dei likar.

Sjå program på www.fadderveka.no.

Studentkort
Studentar som kan møte til fotografering i Volda kan få studentkort
Studentkortet er nøkkelkort på campus, lånekort på biblioteket, og styrer tilgang til kopimaskin og printer. Første veka får du studentkort i 2. etg. på Berte Kanutte-huset. Elles kan du få tak i studentkortet i Studentsørvis i Berte Kanutte-huset.

Semesterkvittering
Du får semesterkvittering automatisk når du har betalt semesteravgift og er ferdig å registrere deg. Før 15. august sender vi den til heimeadressa di, etter det til semesteradresse (viss du har registrert det i StudentWeb).
Les meir om semesterkvittering.

Er du nettstudent?
Er du student på nettstudium? Du må betale semesteravgift, og registrere deg, på lik linje med studentar i Volda. Når dette er i orden, får du tilgang til e-læringssystemet Fronter. Fronter inneheld informasjon om studiet og undervisningsaktivitetane der, med "rom" for emna du har registrert i StudentWeb.