«Kunnskap for framtida»

Rettleiing og hjelpetenester

Treng du hjelp med å finne ut av studia dine, eller nokon å snakke med? Her er nokre hjelpetenester av ulike slag.

Studierettleiing - hjelp med å finne ut av dine val og planar, og kva som kan passe for deg.

Rådgjeving - Studentlivet byr på ulike utfordringar, som det kan vere greit å snakke med nokon om.

Helsetenester - Her kan du finne ut meir om kva du kan få hjelp med frå helsesyster, helsekassa m.m.