«Kunnskap for framtida»

Kalender for studieåret 2016/ 2017

MånadDatoInfoNyttige Lenker
August  16. Felles opningsarrangement studieåret 2016-2017. Orientering for nye studentar Les meir
  17. Undervisningsstart for dei fleste studia/årstrinna * Les meir
       
September  1.  Frist for betaling av semesteravgift ** Les meir
  1. Frist for semesterregistrering (inkludert godkjenning av utdanningsplan, og melding til undervisning og eksamen)

Les meir

  1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) Les meir
  1. Frist for å søkje om desentralisert eksamen og særordning ved utsette og nye eksamenar Les meir
  1. Oppmeldingsfrist for privatistar Les meir
       
Oktober 1. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen Les meir
  1. Frist for å søke om desentralisert eksamen ved ordinær eksamen Les meir
  Veke 40 Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) *** Les meir
  1. Frist for å søkje om utveksling (våren 2017) Les meir
       
November  Fram til  16. Tilbod om utdanningssamtale Les meir
  14. - 18. Undervisningsopptak for vårsemesteret 2017 er ope

Les meir

Studentweb

  Veke 47 Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar ***

Studentweb

       
 Desember 12. Start på registreringsperioden for vårsemesteret Studentweb
     
 Januar 3.   Semesterstart  Les meir
  3.

Undervisningsstart ordinær undervisning (om ikkje anna går fram av semesterplanen) *

  15. Frist for semesterregistrering (inkludert godkjenning av utdanningsplan, og melding til undervisning og eksamen)

Les meir

  15. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) Les meir
  15. Frist for å søkje om desentralisert eksamen og særordning ved utsette og nye eksamenar Les meir
  15. Frist for betaling av semesteravgift ** Studentweb
  15. Oppmeldingsfrist for privatistar  
       
Februar  8. Internasjonal dag Les meir
  15. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen

Les meir

  15. Frist for å søke om desentralisert eksamen ved ordinær eksamen

Les meir

       
Mars 1. Frist for å søkje om overflytting frå ein institusjon til ein annan Les meir
  1. Frist for å søkje om utveksling (hausten 2017) Les meir
  Veke 10 Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) *** Les meir
   20. Frist for å søkje overgang frå årsstudium til bachelorstudium Les meir 
   
April  Fram til 30.  Tilbod om utdanningssamtale  Les meir 
   
Mai  8. - 12. Undervisningsopptak for haustsemesteret 2017 Les meir
 

veke 19

Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar ***

Studentweb

       
August  15. Planlagd studiestart hausten 2017 Les meir

 Med atterhald om endringar.

* Dersom ikkje anna går fram av timeplan/semesterplan ** Dersom ikkje anna går fram av giro/betalingsinformasjon i Studentweb *** Dersom ikkje anna går fram av eksamensplan. Frist for avmelding er 14 dagar før kvar enkelt eksamensdel.