«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Kalender for studieåret 2014-2015

MånadDatoInfoNyttige Lenker
August  19. Felles opningsarrangement studieåret 2014-2015. Orientering for nye studentar Les meir
  20. Undervisningsstart for dei fleste studia/årstrinna * Les meir
 

veke 34

Hjelp til semesterregistrering i Berte Kanutte-huset - sjå skilting denne veka

Les meir

       
September  1.  Frist for betaling av semesteravgift ** Les meir
  1. Frist for godkjenning av utdanningsplan/ semesterregistrering (inkl. undervisnings- og eksamensmelding)

Les meir

Studentweb

  1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) Les meir
  1. Søknadsfrist for desentralisert eksamen og særordning, for utsette og nye eksamenar Les meir
  1. Oppmeldingsfrist for privatistar Les meir
       
Oktober 1. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen Les meir
  1. Frist for å søke om desentralisert eksamen ved ordinær eksamen Les meir
  Veke 40 Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon).***
Ekstraordinær eksamensperiode (kontinuasjon for 2GLU, veke 42).
Frist for avmelding er 14 dagar før kvar enkelt eksamensdel
Les meir
  15. Frist for å søkje om deltaking på Nordplus og  Erasmus våren 2015 Les meir
       
November  1.-15. Tilbod om utdanningssamtale Les meir
  17.-24. Undervisningsopptak for vårsemesteret 2015 er ope

Les meir

Studentweb

  Veke 48 - 51 Eksamensperiode for ordinære eksamenar ***
Frist for avmelding er 14 dagar før kvar enkelt eksamensdel
 
       
Desember 5. Siste undervisningsdag i haustsemesteret *  
  10. Start på registreringsperioden for vårsemesteret Studentweb
       
 Januar 5.   Semesterstart  Les meir
  6.

Undervisningsstart ordinær undervisning (om ikkje anna går fram av semesterplanen) *

 
  Veke 2

Hjelp til semesterregistrering i Berte-Kanutte huset, Studentsørvis

Les meir
  15. Frist for godkjenning av utdanningsplan/semesterregistrering (inkl. undervisings- og eksamensmelding)

Les meir

Studentweb

  15. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) Les meir
  15. Søknadsfrist for desentralisert eksamen og særordning, for utsette og nye eksamenar Les meir
  15. Frist for betaling av semesteravgift ** Studentweb
  15. Oppmeldingsfrist for privatistar  
       
Februar  4. Internasjonal dag Les meir
  15. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen

Les meir

  15. Frist for å søke om desentralisert eksamen ved ordinær eksamen

Les meir

       
Mars 1. Frist for å søkje om overflytting frå ein institusjon til ein annan Les meir
  15. Frist for å søkje om deltaking på utvekslingsprogram hausten 2015 Les meir
  Veke 10 Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) ***
Frist for avmelding er 14 dagar før kvar enkelt eksamensdel
Studentweb
   20. Frist for å søkje overgang frå årsstudium til bachelorstudium Les meir 
       
April 22.april - 6.mai  Tilbod om utdanningssamtale Les meir
Mai  5.-12. Undervisningsopptak for haustsemesteret 2015 Les meir
  veke 19-25 Eksamensperiode for ordinære eksamenar ***
Frist for avmelding er 14 dagar før kvar enkelt eksamensdel
 
  ?. Siste undervisningsdag i vårsemesteret 2014*  
       
Juli  10. Ordinær semesterregistrering for hausten 2015 startar   
       
August  18. Planlagd studiestart hausten 2015 Les meir

 Med atterhald om endringar.

* Dersom ikkje anna går fram av timeplan/semesterplan
** Dersom ikkje anna går fram av giro/betalingsinformasjon i Studentweb
*** Dersom ikkje anna går fram av eksamensplan