«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Eksamensmeldingar, eksamensplan, sensur og klage, karaktersystem

Viktig og nyttig informasjon om eksamen

Under "Eksamen" i margen til venstre finn du viktig og nyttig informasjon som gjeld oppmelding til og gjennomføring av dine eksamenar ved Høgskulen i Volda. Vi bed deg vere særskilt merksam på fristane som gjeld i samband med eksamen. Det er du sjølv som er ansvarleg for å fylgje opp desse fristane. Her vil du også finne skjema for oppmelding til ny/utsett eksamen, grunngjeving av ekamenskarakter, klage på ekamenskarakter, forside til eksamensarbeid, obligatorisk eigenmelding om kjelde- og sitatbruk m.m.

Eksamensdatoar og romplassering

Eksamensdatoane og romplassering for skriftlege skuleeksamenar vert kunngjort i StudentWeb.

Forside til eksamensarbeid og obligatorisk eigenmelding om kjelde- og sitatbruk
finn du her.

For spørsmål om eksamen, ta gjerne kontakt med Studentsørvis på tlf. 70075018 eller studentsørvis@hivolda.no