«Kunnskap for framtida»

Canvas

Ved studiestart hausten 2017 går Høgskulen i Volda over til Canvas, som er eit nytt Learning Management System (LMS). Canvas erstatter Fronter.

Fronter vil være tilgjengeleg, slik at det er mulig å hente ut informasjon ein vil ta med vidare.

Canvas er ei moderne læringsplattform som gjer undervisning, kommunikasjon og læring enklare.

Sjå på videoen korleis du kommer på Canvas, og kvar du finner den hjelp du trenger for at få den beste utnyttinga av Canvas.

Logg på Canvas