«Kompetanse for framtida»

Kandidatane til høgskulestyret er klare

Publisert: 18.04.2017 09:00 av Per Straume

Seks kandidatar har vorte nominert til å sitte som studentrepresentant i høgskulestyret ved Høgskulen i Volda for perioden 2017/18.

Les om kandidatane her:

Av desse seks skal to veljast til å sitte i høgskulestyret i to semester (haust 2017 og vår 2018) som studentrepresentantar.

Stemmegivinga vil gå føre seg elektronisk gjennom programmet SurveyXact frå 19. april kl. 08.00 til 3. mai kl. 23.59. Alle studentar med stemmerett vil få ein e-post med forklaring og lenke til stemmegiving.

Her er kandidatane:

  • Ole Marius Moe, Barnehagelærerutdanning
  • Nikolai Hannevik Nordlid, Sosialt arbeid, barnevernspedagog
  • Karoline Strand, Master i Samfunnsplanlegging og leiing
  • Kaisa-Laura Voor-Voort, Sosialt arbeid, sosionom
  • Marie Havnsund, Master i Undervisning og læring
  • Matias Ferdinand Knoph Hagen, PR, kommunikasjon og media

Les meir om valet her.