«Kompetanse for framtida»

Henter inn spisskompetanse til entreprenøremne

Publisert: 12.12.2016 11:25 av Per Straume

Etter et års opphold er det eneste rene entreprenøremnet ved Høgskulen i Volda tilbake på timeplanen igjen på nyåret.

entrep_620.jpg
Studentene Knut Larsen (t.v.) og Tomas Hansen tok emnet i 2015 og vant da prisen for beste kulturbedrift under fylkesmessa for studentbedrifter. 

– Både i dag og i framtida vil det være et stort behov for arbeidstakere og nye arbeidsplasser med fokus på kreativitet, idéutvikling og innovasjon. Det vil være behov for arbeidstakere som tar samfunnsansvaret sitt på alvor. Slike egenskaper kan man tilegne seg og utvikle i emnet Entreprenørskap i kulturnæringar, sier Janne Heggvoll, høgskolelektor ved Høgskulen i Volda (HVO).

En kan velge emnet i semsterregistreringa som går fra 12. desember til 15. januar. Det går fram av studieplanen for studiet ditt om du har tilgang til å velge dette emnet.

Stort nettverk

Det er et emne på 15 studiepoeng som starter opp i januar og som tidligere har vært populært blant studentene i Volda. Som emneansvarlig har Heggvoll fått med seg mange spennende samarbeidsaktører for å gjøre utbytte for studentene størst mulig.

– Vi samarbeider blant annet med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, Innovasjon Norge og Sunnmøre Kulturnæringshage. På den måten får vi inn spisskompetanse innenfor ulike områder i undervisninga.

Tidligere har studentene både besøkt og fått besøk fra disse institusjonene. Martin Foldal, daglig leder ved Sunnmøre Kulturnæringshage, er en stor bidragsyter inn i emnet. I kulturnæringshagen, som ligger i Volda, får studentene bli kjent med entreprenører fra kulturlivet i regionen og lære av dem. Innovasjon Norge bidrar blant annet med sin kunnskap om forretningsmodell- og plan.

Starter egne bedrifter

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er sentral i mye av den praktiske gjennomføringen i emnet. De er med og rådgir i prosessen hvor studentene skal lage studentbedrifter – en prosess som er sentral i emnet. Ganske tidlig i semesteret skal hver enkelt student legge fram en forretningsidé for resten av klassen, hvor noen av ideene blir valgt ut. Studentene vil så jobbe i grupper med de utvalgte ideene helt til de har startet opp en studentbedrift og registrert den i Brønnøysundregistrene.

– Vi fokuserer på det å starte en bedrift og komme fram til en kreativ og god idé innenfor en kulturnæring, men det betyr ikke at studentene som søker seg hit må ha et ønske om i fremtiden å jobbe innenfor kultur. Uansett hvor man skal jobbe, eller hvilken bedrift man starter er kreativitet og gode ideer essensielt, sier Heggvoll.

Personlig utvikling

Kunnskapen rundt det å etablere en bedrift er en ting studentene skal lære i emnet. Men det strekker seg lengre enn det.

– Kunnskapen de får er ikke aktuell bare for de som vil starte egen bedrift, men også for arbeidstakere generelt, privat og offentlig. Innovasjon er man avhengig av uansett hvilken arbeidsplass man er på, og derfor er dette et allmennyttig emne, mener Heggvoll og legger til:

– Det blir også lagt vekt på personlig utvikling og rollen man har som samfunnsborger. Det er spesielt viktig på mindre steder som Volda, der kulturnæringen ofte ikke er så utbredt og man må skape arbeidsplasser for seg selv. Da gir man også noe tilbake til lokalsamfunnet i form av kulturtilbud.

Les mer om Entreprenørskap i kulturnæringar her.

Favner bredt

Med emnenavnet Entreprenørskap i kulturnæringar tenker noen kanskje at dette er litt snevert. I 2009 definerte regjeringa disse områdene som kulturnæring: musikk, kulturarv, annonse og reklame, design, arkitektur, film, foto og spill, TV og radio, kunstnerisk virksomhet og trykte medier.

– Kulturnæring favner utrolig bredt og er aktuelt for mange. De som velger dette emnet trenger ikke å ha noen konkret kobling til kulturnæringer, men bør være interessert i det, synes Heggvoll.

Hun har satt onsdager som undervisningsdag for emnet som starter opp i januar 2017. Studenter ved Høgskulen i Volda kan velge emnet i semesterregistreinga som er åpen 12. desember – 15. januar.