«Kompetanse for framtida»

Nyhendearkiv

1 Next
jr_220.jpg
Rektor svarer på utspillet om strukturarbeid
Seks faglige tilsatte ved Avdeling for mediefag stiller seg gjennom et åpent brev kritiske til at Høgskulen i Volda blir stående alene og ønsker fusjonering med NTNU. På rektorbloggen sin svarer Johann Roppen på utspillet.
Les meir 26.05.2017
foto_tilsette_Knut_Willy_Sather_foto_Per_Straume_220.jpg
– Viktig for kompetansehevingen
Knut-Willy Sæther er den første som har blitt professor ved Høgskulen i Volda etter å ha fått professorstipend. Han mener ordningen er uvurderlig for å flere tilsatte i toppstillinger.
Les meir 24.05.2017
FB_banner_220.jpg
Kaarstadfestivalen 2017
– Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar, teaterframsyningar og kulturcafé, seier førstekonsulent Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2017, den tredje i rekka så langt, tek til søndag 28. mai.
Les meir 23.05.2017
Storbandtreff17_230.jpg
Storbandtreff 17
Musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda er vertskap for Storbandtreff 17 laurdag 20. mai. – Musikkutdanninga har hatt eit langvarig og fruktbart samarbeid med storbandet MixMasters over lang tid. No ønskjer vi å invitere fleire storband til samspel og konsertar, seier høgskulelektor Svein Hunnes.
Les meir 19.05.2017
lkfk_220.jpg
Ledige studieplassar for utdanna lærarar studieåret 2017/18
Høgskulen i Volda har ledige studieplassar i fleire fag for lærarar i strategien Kompetanse for kvalitet. Då utan vikar- eller stipendordning frå Utdanningsdirektoratet.
Les meir 12.05.2017
studio_220.jpg
– Ingen andre har dette i Noreg
Tysdag vart eit nytt opptaksstudio for undervisning ved Høgskulen i Volda opna. – Heilt unikt for universitet og høgskular i landet, meiner overingeniør Roy Inge Nupen.
Les meir 09.05.2017
INFO_FOTO_BYGG_Kaarstad_rgb_BIRGITTE_BOEN_2012_6-220.jpg
HVO-studentane er framleis best på gjennomføring
Tilstandsrapporten for høgre utdanning vart lagt fram 9. mai 2017. Den syner at studentane ved Høgskulen i Volda framleis er i landstoppen når det gjeld å fullføre bachelorgraden på tre år, og tala for Volda blir stadig betre.
Les meir 09.05.2017
BK_220.jpg
12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør
Det har meldt seg 12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør ved Høgskulen i Volda etter Jacob Kjøde. Stillinga er eit åremål på 6 år. Ny høgskuledirektør vert tilsett på styremøte 15. juni.
Les meir 09.05.2017