«Kompetanse for framtida»

Viktig info

Her finn du ymse viktig informasjon frå IT, mellom anna IT-reglementet, bruk av dataromma m.m.

Vær venleg å les igjennom særleg reglementet og om korleis oppføre seg digitalt på Høgskulen.

Noko du ikkje finn på sidene våre? Ikkje nøl med å spør oss eller gi tilbakemelding til oss på IT.
Vi sit i 3. etasje på Berte Kanutte.