«Kunnskap for framtida»

Fjerntilgang PC

Rettleiing for tilkopling for PC(Windows 7)

Tilkopling gjer ein via "Tilkopling til eksternt skrivebord"

ekstern3.JPG
Ved å klikke på "Vis alternativer" kan ein lagre innstillingane som ei rdp fil på skrivebordet for automatisk tilkopling(Sjå under)
ekstern1.JPG