«Kunnskap for framtida»


Nyhende

FB_banner_220.jpg

Kaarstadfestivalen 2017

– Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar, teaterframsyningar og kulturcafé, seier førstekonsulent Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2017, den tredje i rekka så langt, tek til søndag 28. mai.

Storbandtreff17_230.jpg

Storbandtreff 17

Musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda er vertskap for Storbandtreff 17 laurdag 20. mai. – Musikkutdanninga har hatt eit langvarig og fruktbart samarbeid med storbandet MixMasters over lang tid. No ønskjer vi å invitere fleire storband til samspel og konsertar, seier høgskulelektor Svein Hunnes.

bg_220.jpg

Studenter vant pris under internasjonal filmfestival

Studentene Nicole Defranc og Katrine Skipper fra Høgskulen i Volda vant prisen for beste prosjekt i kategorien Nye medier under Finger Lakes Environmental Film Festival i USA.

eise_220.jpg

Studentar hjelper samanslåingskommunar

Frå 2020 skal Eid og Selje kommunar slå seg saman. No har studentane ved 1. året i Bachelor i planlegging og administrasjon/Årsstudium i planlegging og administrasjon gjennomført ein studie som ser på aktuelle problemstillingar for kommunane.

representantane17_220.jpg

Nye studentrepresentantar er klare

Nikolai Hannevik Nordlid og Marie Havnsund er vald inn som studentrepresentantar i høgskulestyret for 2017/2018. Personleg vara for desse er Ole Marius Moe og Karoline Strand.

rel_mat_220.jpg

Samarbeider om mat og religion

Studentane på grunnskulelærarutdanninga GLU 5-10 kan velje «Kristendom, religion, livssyn og etikk 2» som valfag i det fjerde studieåret. For å gjere innhaldet i studiet meir handfast og konkret føregår delar av undervisninga over dampande kjelar på skolekjøkenet.

Ulsteinvik_220b.jpg

Vil du være statist i NRK-serien «Hjemmebane»?

I morgen onsdag 26. april skal NRK filme den første store statistscenen i Ulsteinvik. NRK trenger flere statister og lurer på om du kan være interessert?

Studiestart16_Foto_Tone_Solhaug_rgb__10.jpg620.jpg220.jpg

God auke i søkjarar til Volda

Høgskulen i Volda har ein god auke i talet på førsteprioritetssøkjarar i Samordna opptak samanlikna med fjoråret. Dette er klart etter at søknadsfristen gjekk ut 15. april.

representantar_banner_220.jpg

Utsett frist for å stemme på studentrepresentantar til høgskulestyret

På grunn av tekniske problem er fristen for å stemme utsett til fredag 5. mai kl. 12.00. Seks kandidatar har vorte nominert til å sitte som studentrepresentant i høgskulestyret ved Høgskulen i Volda for perioden 2017/18.

J_Fet__220.jpg

Jostein Fet æresdoktor ved UiB

Jostein Fet (1924) er forskar, forfattar, kulturhistorikar, folkemusikar og tidlegare dosent og undervisningsleiar ved Høgskulen i Volda. Fet har levert ny innsikt i norsk kulturhistorie gjennom mange litteratursosiologiske forskingsarbeid. No er han utnemnd som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Nokre snarvegar