«Kompetanse for framtida»


Nyhende

nade_220.jpg

NÅDE I 2017

I år vert 500-års-jubiléet for reformasjonen feira på ulikt vis i store delar av Europa. For Martin Luther var spørsmålet om NÅDE heilt sentralt, men har det aktualitet i vår tid? Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag opnar vårsemesteret med ein presentasjon av nåde-aspekt i moderne populærkultur.

PR-sak_220.jpg

– Trefte nerven i problemet vårt

PR, kommunikasjon og media-studentar gjorde eit så godt inntrykk på Avfallsforum Møre og Romsdal i eit prosjektarbeid at dei vil halde fram med samarbeidet. Det føyer seg inn i rekka av samarbeidspartnarar utdanninga tek på seg oppdrag for.

app_220.jpg

Semesterkvitteringa på papir er blitt digital

Høgskulen i Volda tilbyr digitialt studentbevis (Studentbevisappen). Appen erstattar semesterkvittering på papir, og med verknad frå våren 2017 sender høgskulen difor ikkje lenger automatisk ut semesterekvitteringar på papir.

entrep_220.jpg

Henter inn spisskompetanse til entreprenøremne

Etter et års opphold er det eneste rene entreprenøremnet ved Høgskulen i Volda tilbake på timeplanen igjen på nyåret.

Barnevern_migrasjon_220.jpg

Barnevernsstudium med minoritetsperspektiv

– Barnevernstenesta i regionen har eit stort behov meir kompetanse i møte med minoritetsbarn, seier barnevernssjef Brynhild Solvang. No har ni av hennar medarbeidarar teke eksamen i masteremnet «Barnevern i et minoritetsperspektiv» ved Høgskulen i Volda.

Oddrun_Braten_220.jpg

Religionspedagogisk forskarforum i Volda

Høgskulen i Volda (HVO) ved Institutt for religion, livssyn og etikk er torsdag og fredag vertskap for NoReFo (Norsk Religionspedagogisk Forskerforum). – Vi ønskjer å få belyst forskinga som føregår i UH-sektoren innanfor religionsdidaktikk og vi ser også fram til å høyre om forskingsprosjekt her ved HVO, seier NoReFo-leiar Oddrun Bråten.

Inger_MArie_Okkenhaug_220.jpg

Oppstart v-2017: Migrasjon, kjønn og religion

– «Migrasjon, kjønn og religion» er eit nytt masteremne med oppstart våren 2017 som tar for seg to faktorar som kan ha mykje å seie i migrasjonssituasjonen, seier professor Inger Marie Okkenhaug. Emnet er ein del av «Master i kulturmøte», eit tverrfagleg studium om kulturar og møte mellom kulturar.

Rektor_Johann_Roppen_220.jpg

– Feira NOKUT-akkreditering

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gav i går tilsegn om akkreditering av dei nye grunnskulelærarutdanningane 1-7 og 5-10 ved Høgskulen i Volda. – Vi har fått stadfesta at vi har ei god og tradisjonsrik lærarutdanning, seier rektor Johann Roppen.

Gent_Hussain_220.jpg

Besøk frå Redbrigde i London

HVO-studentar som studerer religion, livssyn og etikk ved Høgskulen i Volda har kvart år sidan 2008 reist på studieturar til bydelen Redbridge i London. Sist veke fekk Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag vitjing av Dr. Bill Gent og Zameer Hussein, instituttets kontaktar i bydelen.

baro.jpg

Ny frist for Studiebarometeret

Fristen for å svare på Studiebarometeret har vorte utvida til 14. november. Det betyr at fleire klasser no kan få opp svarprosenten sin og vere med i kampen om premien på 20 000 kroner.

Nokre snarvegar