Viktige datoar

Viktige datoar for studieåret 2014/2015

18. Aug.:   Studiestart
1. Sept.:   Frist for betaling av semesteravgift og registrering 
1. Okt.:   Frist for å søkje om desentralisert eksamen. Frist for å søkje om særordningar i samband med ordinær
  eksamen 
Veke 40:   Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon). Frist for avmelding er 14 dagar før 
1. Okt.:   Frist for å søkje om studentutveksling våren 2016 
1. - 16. Nov:   Tilbod om utdanningssamtalar
17. - 24. Nov:   Undervisningsopptak for våren 2016
Veke 47-51:   Ordinære eksamenar
10. Des:   Semesterregistrering for våren 2016 startar, frist er 15. januar 2015