«Kunnskap for framtida»

Praktisk informasjon

Martine_Lunder_og_Malene_Drivenes.jpg

Praktisk informasjon om studiet ditt kan vere:

  • informasjon om oppmøte i Volda (for studium med vanleg undervisning)
  • om det er eit nettstudium der kommunikasjonen går føre seg på nettet
  • informasjon om eventuelle kostnader og krav til utstyr
  • opplysningar om kven ein kan rette faglege spørsmål til.

Her kan du lese lista over alle studium med praktisk informasjon for studiestart 2016.

Har du andre spørsmål som omhandlar studiestart eller studiet ditt, ta gjerne kontakt med Studentsørvis!

Velkomen som student ved Høgskulen i Volda!