«Kunnskap for framtida»

Program for opningsdagen

oPNING AV StudieÅRET 16. august 2016

Opningsseremonien vil starte for alle studentar og tilsette tysdag 16. august.

FørebelS PROGRAM (det kan kome mindre endringar)

12.00-12.45  Offisiell opning, med helsingar, talar, musikk og utdeling av studentprisen.
Opninga går utandørs, mellom Berte Kanutte-huset og Synnøve Riste-huset.

12.45-13.15  Fadder-organisering utanfor BK. Gruppene går til faglege orienteringar.

13.15-14.15  Faglege orienteringar – rundt på campus.

14.30  Fadder-program for fadderar og nye studentar. Fadderane informerer og organiserer program fram til opningsfesten.

22.00  Opningsfest på Rokken.

Dei fleste studia startar undervisninga dagane umiddelbart etter opninga. Les meir under praktisk informasjon.