Framtida sine informasjonsforvaltarar |  - Lykke til folkens!
Skriv ut Sideoversikt |  

Instruksjonsvideoar - NetEd /

Instruksjonsvideoar - NetEd

Desse videoane er produserte av Ole Johnny Kvalsund til bruk i nettpraksis for studentar ved Bachelor i Informasjon og Media.

PS: Desse vidaoane gjeld for forrige versjon av NetEd. Her er nokre skilnader - men i prinsippet vil de ha stor nytte av dei.
NB: Ein stor skilnad er at bilete ver lasta opp med ein ny fileditor. I denne skal ein bla fram til Infopraksis-mappa i Hovudmappa og laste opp der.


1............
Innlogging
2............Opprett side
3............Flytt side
4............Slett side
5............Rediger side
6............Kopier tekst
7............Importer Word-dokument
8............Legg inn lenke
9............Sett inn bilde
10..........Bruk av tabell for tekst og bilde
11..........NetEd og bilder
12..........Importer bilder frå digitalkamera
13..........Scanning av bilder
14..........Litt om digitale bilder

 Skriv ut  Skriv ut
Oppdatert av Kristian Fuglseth 02.03.2009
Publisert med NetEd : Web publiseringsløsning