«Kunnskap for framtida»

Nyhende

Gjeng bak prisvinnende film i gang med nytt filmprosjekt
west_220.jpg De samme studentene som vant filmkonkurransen i Fri Flyt Film Tour har startet på et nytt spennende prosjekt. Petter Edvardsen Westgaard, som var å se i «Vår beste dag», kan fortelle at de i denne runden har fått med seg enda flere på laget og håper at det nye prosjektet vil bli tatt like godt imot.
Les meir 30.03.2017
En smakebit av bransjen
prko_220.jpg Flere PR-studenter fra Høgskulen i Volda jobbet som frivillige under Kommunikasjonsdagen 2017. – Denne dagen har gitt meg faglig påfyll, og jeg har følt at jeg har bidratt, sier Halvard Roald Kvamme.
Les meir 28.03.2017
Nynorsksenteret vert overført til Høgskulen i Volda
Roppen_Dimmen_220.jpg Høgskulen i Volda har vore vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) heilt sidan etableringa i 2005. Frå 1. januar skal HVO overta også det faglege ansvaret, og både oppdrag og finansiering skal frå då av inkluderast i HVO sitt oppdragsbrev.
Les meir 24.03.2017
Vocalese 2017
Vocalese_220.jpg Storbandet MixMasters i samarbeid med musikkutdanninga ved Høgskulen i Volda og kulturskulane i Volda og Stryn inviterer 25. og 26. mars publikum på Sunnmøre og i Nordfjord til ei musikalsk reise i underhaldningsmusikken.
Les meir 20.03.2017
Kunstutstilling i Kaarstad-huset
bamse_220.jpg Mykje fint å sjå i gangane ved Seksjon for formgjeving, kunst og handverk i Henrik Kaarstad-huset. Mange flotte arbeid i ulike teknikkar som teikning, leire, tekstil, design og skulptur. Ta deg ein tur og sjå.
Les meir 16.03.2017
Samling av mediefaga ved Høgskulen i Volda
msam_220.jpg Etter samtalar mellom rektoratet, direktør og dekanane ved Avdeling for kulturfag og Avdeling for mediefag har rektoratet og direktør kome fram til at vi vil foreslå at mediefaga ved Høgskulen i Volda blir samla på avdeling for mediefag frå 1. januar 2018. Direktøren tek sikte på å legge fram dette som sak for styret, seinast på møtet i juni.
Les meir 16.03.2017
Høgskulen lyser ut direktørstillinga
BK_220.jpg Jacob Kjøde jr. går av med pensjon i slutten av juli og Høgskulen i Volda lyser difor ut stillinga som høgskuledirektør.
Les meir 14.03.2017
Ope hus på formgjeving, kunst og handverk
smie_220.jpg – Dette skal bli ei saks, seier Eivind Karlsen mens han hamrar laus på eit jarnemne so gneistane fyk. Seksjon for formgjeving, kunst og handverk opna torsdag dørene til dei ulike verkstadane for publikum som fekk sjå mange fine arbeid innan tre og metall, teikning, keramikk og tekstil.
Les meir 03.03.2017
Den første utdanningsinstitusjonen med DAB-sendingar
dab_220.jpg Høgskulen i Volda har fått 300.000 kroner frå Medietilsynet til å setje opp ein DAB-sendar, som gjer at studentane i Volda blir dei første i landet som skal sende radioprogram gjennom den nye DAB-teknologien.
Les meir 02.03.2017
Temakveld om livskvalitet heile livet trakk mange
temak_220.jpg Over 150 personar møtte opp for å få med seg temakvelden som tok for seg korleis ein kan legge til rette for at pasientar får eit best mogleg liv – livet ut.
Les meir 02.03.2017
Har løysing for kompetanseutfordring blant lærarar
komputf_220.jpg 1500 lærarar i Møre og Romsdal har behov for vidareutdanning innan 2025. I dag får for få av desse lærarane ta ei slik utdanning for å fylle nye krav til yrket, medan Høgskulen i Volda har tilbodet dei treng.
Les meir 01.03.2017
Nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda
skeide_folsvik.220.jpg Nils Peter Skeide og Oddbjørn Følsvik er nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda.
Les meir 22.02.2017
120 nye studentbustadar til Volda
bustad1_220.jpg Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustadar. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustadar med nær 30 prosent.
Les meir 17.02.2017
Skal forske på transportutfordringane i Geiranger
ganger_220.jpg Høgskulen i Volda er med i eit forskingsprosjekt som skal finne løysingar for eit berekraftig transportsystem for å handtere turiststrøymen i Geiranger og verdsarvområdet.
Les meir 17.02.2017
Brannvarsling på mobiltelefon for hørselshemmede ved HVO
Mobilarm_220.jpg Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? Nå tilbyr Høgskulen i Volda dette for hele campus.
Les meir 16.02.2017
Ser mange fordelar med ny grunnskulelærarutdanning
Arbsem_220.jpg Høgare lønn, djupare fagleg kompetanse, moglegheit for utveksling og meir spennande fag å velje i er noko av det dei fagtilsette ser for seg at den nye grunnskulelærarutdanninga over fem i år Volda vil gi studentane.
Les meir 15.02.2017
Fikk godkjent ny mediemasterutdanning
mmaster_220.jpg Mandag kom beskjeden som gjør at Høgskulen i Volda fra høsten 2017 starter opp en ny masterutdanning i mediefag som er unik i Norge.
Les meir 13.02.2017
Workshop om tradisjonskunst
kh_220.jpg Studentane ved formgiving, kunst og handverk gjennomfører no ein workshop under leiing av kunsthandverkar Audun Røhnebæk Stikbakke, for tida masterstudent ved Raulandsakademiet.
Les meir 10.02.2017
Styrte ungdomsskulen på eiga hand
skuleov_220.jpg Når lærarane ved Ørsta ungdomsskule reiste bort på seminar, fungerte Tonje Nordrum og Peter Smørdal som rektorar og la til rette for sine 60 medstudentar som tok over all undervisning ved skulen.
Les meir 10.02.2017
Internasjonal inspirasjon på HVO
idag_220.jpg Anne Nordengen reiste selv på utveksling forrige semester og er et eksempel på hvorfor Høgskulen i Volda er gode på internasjonalisering. Under Internasjonal dag inspirerte hun og universiteter fra over 20 land studenter og ansatte til å dra utenlands.
Les meir 08.02.2017
RSS Nyhende