«Kunnskap for framtida»

Nyhende

Kaarstadfestivalen 2017
FB_banner_220.jpg – Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar, teaterframsyningar og kulturcafé, seier førstekonsulent Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2017, den tredje i rekka så langt, tek til søndag 28. mai.
Les meir 23.05.2017
Ledige studieplassar for utdanna lærarar studieåret 2017/18
lkfk_220.jpg Høgskulen i Volda har ledige studieplassar i fleire fag for lærarar i strategien Kompetanse for kvalitet. Då utan vikar- eller stipendordning frå Utdanningsdirektoratet.
Les meir 12.05.2017
– Ingen andre har dette i Noreg
studio_220.jpg Tysdag vart eit nytt opptaksstudio for undervisning ved Høgskulen i Volda opna. – Heilt unikt for universitet og høgskular i landet, meiner overingeniør Roy Inge Nupen.
Les meir 09.05.2017
12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør
BK_220.jpg Det har meldt seg 12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør ved Høgskulen i Volda etter Jacob Kjøde. Stillinga er eit åremål på 6 år. Ny høgskuledirektør vert tilsett på styremøte 15. juni.
Les meir 09.05.2017
Studenter vant pris under internasjonal filmfestival
bg_220.jpg Studentene Nicole Defranc og Katrine Skipper fra Høgskulen i Volda vant prisen for beste prosjekt i kategorien Nye medier under Finger Lakes Environmental Film Festival i USA.
Les meir 09.05.2017
Studentar hjelper samanslåingskommunar
eise_220.jpg Frå 2020 skal Eid og Selje kommunar slå seg saman. No har studentane ved 1. året i Bachelor i planlegging og administrasjon/Årsstudium i planlegging og administrasjon gjennomført ein studie som ser på aktuelle problemstillingar for kommunane.
Les meir 09.05.2017
Får eit av dei største solcelleanlegga i fylket
solcelle_220.jpg Arbeidet med å få på plass 570 solceller som kan produsere 100 000 kilowattimar med straum per år på taket av Berte Kanutte-huset er no i gang.
Les meir 08.05.2017
Kvalsund utnemnt til æresmedlem i internasjonal forskingsorganisasjon
kvalsund_220.jpg Etter å ha lagt ned mykje arbeid for European Educational Research Association gjennom 20 år, er professor ved Høgskulen i Volda, Rune Kvalsund, utnemnt til æresmedlem i forskingsorganisasjonen.
Les meir 27.04.2017
Vil ha mer teater og drama inn i lærerutdanninga
ITorske_220.jpg Teater- og drama-miljøet ved institusjoner over hele landet frykter konsekvensene av at deres fagfelt kan få for lite plass i den nye grunnskolelærerutdanninga. Onsdag aksjonerte de.
Les meir 27.04.2017
Samarbeider om mat og religion
rel_mat_220.jpg Studentane på grunnskulelærarutdanninga GLU 5-10 kan velje «Kristendom, religion, livssyn og etikk 2» som valfag i det fjerde studieåret. For å gjere innhaldet i studiet meir handfast og konkret føregår delar av undervisninga over dampande kjelar på skolekjøkenet.
Les meir 25.04.2017
Vil du være statist i NRK-serien «Hjemmebane»?
Ulsteinvik_220b.jpg I morgen onsdag 26. april skal NRK filme den første store statistscenen i Ulsteinvik. NRK trenger flere statister og lurer på om du kan være interessert?
Les meir 25.04.2017
Utsett frist for å stemme på studentrepresentantar til høgskulestyret
representantar_banner_220.jpg På grunn av tekniske problem er fristen for å stemme utsett til fredag 5. mai kl. 12.00. Seks kandidatar har vorte nominert til å sitte som studentrepresentant i høgskulestyret ved Høgskulen i Volda for perioden 2017/18.
Les meir 19.04.2017
Desse turekspertane kan vi få enda meir behov for i framtida
natguid_220.jpg Stadig fleire turistar etterspør guida turar i naturen og et senter for turisme for vestlandsfylka har mål om bli best i verda på tematurisme. For å få til dette er ein avhengig av godt kvalifiserte guidar – som ein mellom anna utdannar i Volda.
Les meir 10.04.2017
Klart for masterstudium i kreative fag ved Høgskulen i Volda
masterkrea_220.jpg Høgskulen i Volda har inngått eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet som gjer at studentar kan få undervisning og rettleiing i masterstudiet i kreative fag og læreprosesser i Volda.
Les meir 10.04.2017
Jostein Fet æresdoktor ved UiB
J_Fet__220.jpg Jostein Fet (1924) er forskar, forfattar, kulturhistorikar, folkemusikar og tidlegare dosent og undervisningsleiar ved Høgskulen i Volda. Fet har levert ny innsikt i norsk kulturhistorie gjennom mange litteratursosiologiske forskingsarbeid. No er han utnemnd som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
Les meir 10.04.2017
– Vil få større perspektiv og kan gjere ein betre jobb
pol_2201.jpg Hausten 2017 startar Høgskulen i Volda opp to nye masteremne i politikk, helse og livsløp som kan takast som vidareutdanning. Desse skal gi både kunnskap til å utvikle heilskaplege tenester og personlig utvikling.
Les meir 10.04.2017
Nytt system skal gjere studiekvardagen betre
lms_220.jpg Fredag vart kontrakten som gjer at Høgskulen i Volda går over frå Fronter til Canvas underteikna. Det nye systemet vil vere meir brukarvenleg og informativt for studentane, og ikkje minst med ein app som fungerer betre.
Les meir 07.04.2017
Språkrådet er velkomne til Volda/Ørsta
sprakrad_220.jpg Ordførarane i Volda og Ørsta og Høgskulen i Volda ønskjer Språkrådet velkomne til Volda/Ørsta, om det blir aktuelt med utflytting frå Oslo.
Les meir 31.03.2017
Gjeng bak prisvinnende film i gang med nytt filmprosjekt
west_220.jpg De samme studentene som vant filmkonkurransen i Fri Flyt Film Tour har startet på et nytt spennende prosjekt. Petter Edvardsen Westgaard, som var å se i «Vår beste dag», kan fortelle at de i denne runden har fått med seg enda flere på laget og håper at det nye prosjektet vil bli tatt like godt imot.
Les meir 30.03.2017
En smakebit av bransjen
prko_220.jpg Flere PR-studenter fra Høgskulen i Volda jobbet som frivillige under Kommunikasjonsdagen 2017. – Denne dagen har gitt meg faglig påfyll, og jeg har følt at jeg har bidratt, sier Halvard Roald Kvamme.
Les meir 28.03.2017
RSS Nyhende