«Kunnskap for framtida»

Nyhende

Nytt mediehus: – Ros for romprogram
Jacob_Kjode_jr_220.jpg Styringsgruppa for nytt mediehus med kultursal og kino hadde møte i Volda onsdag 28. juni. – Statsbygg gav høgskulen ros for å spele inn eit godt gjennomtenkt og spenstig romprogram, seier HVO-direktør og leiar i styringsgruppa Jacob Kjøde jr.
Les meir 30.06.2017
120 nye studentbustadar til Volda
bustad1_220.jpg Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustadar. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustadar med nær 30 prosent.
Les meir 28.06.2017
Høye søkertall til ny mediemaster
mimp_220.jpg Den nye mediemastergraden ved Høgskulen i Volda har truffet mange og opplevd søkertall en bare hadde drømt om. – Det er et behov for en slik mastergrad, mener dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.
Les meir 28.06.2017
Desse turekspertane kan vi få enda meir behov for i framtida
natguid_220.jpg Stadig fleire turistar etterspør guida turar i naturen og et senter for turisme for vestlandsfylka har mål om bli best i verda på tematurisme. For å få til dette er ein avhengig av godt kvalifiserte guidar – som ein mellom anna utdannar i Volda.
Les meir 28.06.2017
Styrte ungdomsskulen på eiga hand
skuleov_220.jpg Når lærarane ved Ørsta ungdomsskule reiste bort på seminar, fungerte Tonje Nordrum og Peter Smørdal som rektorar og la til rette for sine 60 medstudentar som tok over all undervisning ved skulen.
Les meir 28.06.2017
Ser fram til å utvikle høgskolen videre
KarenLJ_220.jpg Karen Lomeland Jacobsen synes hun får den mest spennende stillingen som finnes i regionen når hun tar til som ny høgskoledirektør ved Høgskulen i Volda.
Les meir 20.06.2017
Det nye kulturhuset kan bli ”Verdsbygget”
verdsbygget_220.jpg – Volda skal vere ein plass til alle, ikkje berre ei spesiell gruppe. Verdsbygget, som vi vil kalle det nye kulturhuset på HVO-campus, skal vere eit symbol på dette, seier vinnarane av Innovasjonscamp 2017.
Les meir 13.06.2017
Vellykket åpning av Kaarstadfestivalen
Kunstut_220.jpg Seksjon for kunst og handverk ved Avdeling for kulturfag hadde en godt besøkt og meget vellykket utstillingsåpning av studentutstillingene sine i går. Kaarstadfestivalen 2017 er med det godt i gang.
Les meir 30.05.2017
Kaarstadfestivalen 2017
FB_banner_220.jpg – Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar, teaterframsyningar og kulturcafé, seier førstekonsulent Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2017, den tredje i rekka så langt, tek til søndag 28. mai.
Les meir 23.05.2017
Ledige studieplassar for utdanna lærarar studieåret 2017/18
lkfk_220.jpg Høgskulen i Volda har ledige studieplassar i fleire fag for lærarar i strategien Kompetanse for kvalitet. Då utan vikar- eller stipendordning frå Utdanningsdirektoratet.
Les meir 12.05.2017
– Ingen andre har dette i Noreg
studio_220.jpg Tysdag vart eit nytt opptaksstudio for undervisning ved Høgskulen i Volda opna. – Heilt unikt for universitet og høgskular i landet, meiner overingeniør Roy Inge Nupen.
Les meir 09.05.2017
12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør
BK_220.jpg Det har meldt seg 12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør ved Høgskulen i Volda etter Jacob Kjøde. Stillinga er eit åremål på 6 år. Ny høgskuledirektør vert tilsett på styremøte 15. juni.
Les meir 09.05.2017
Studenter vant pris under internasjonal filmfestival
bg_220.jpg Studentene Nicole Defranc og Katrine Skipper fra Høgskulen i Volda vant prisen for beste prosjekt i kategorien Nye medier under Finger Lakes Environmental Film Festival i USA.
Les meir 09.05.2017
Studentar hjelper samanslåingskommunar
eise_220.jpg Frå 2020 skal Eid og Selje kommunar slå seg saman. No har studentane ved 1. året i Bachelor i planlegging og administrasjon/Årsstudium i planlegging og administrasjon gjennomført ein studie som ser på aktuelle problemstillingar for kommunane.
Les meir 09.05.2017
Får eit av dei største solcelleanlegga i fylket
solcelle_220.jpg Arbeidet med å få på plass 570 solceller som kan produsere 100 000 kilowattimar med straum per år på taket av Berte Kanutte-huset er no i gang.
Les meir 08.05.2017
Kvalsund utnemnt til æresmedlem i internasjonal forskingsorganisasjon
kvalsund_220.jpg Etter å ha lagt ned mykje arbeid for European Educational Research Association gjennom 20 år, er professor ved Høgskulen i Volda, Rune Kvalsund, utnemnt til æresmedlem i forskingsorganisasjonen.
Les meir 27.04.2017
Vil ha mer teater og drama inn i lærerutdanninga
ITorske_220.jpg Teater- og drama-miljøet ved institusjoner over hele landet frykter konsekvensene av at deres fagfelt kan få for lite plass i den nye grunnskolelærerutdanninga. Onsdag aksjonerte de.
Les meir 27.04.2017
Samarbeider om mat og religion
rel_mat_220.jpg Studentane på grunnskulelærarutdanninga GLU 5-10 kan velje «Kristendom, religion, livssyn og etikk 2» som valfag i det fjerde studieåret. For å gjere innhaldet i studiet meir handfast og konkret føregår delar av undervisninga over dampande kjelar på skolekjøkenet.
Les meir 25.04.2017
Vil du være statist i NRK-serien «Hjemmebane»?
Ulsteinvik_220b.jpg I morgen onsdag 26. april skal NRK filme den første store statistscenen i Ulsteinvik. NRK trenger flere statister og lurer på om du kan være interessert?
Les meir 25.04.2017
Utsett frist for å stemme på studentrepresentantar til høgskulestyret
representantar_banner_220.jpg På grunn av tekniske problem er fristen for å stemme utsett til fredag 5. mai kl. 12.00. Seks kandidatar har vorte nominert til å sitte som studentrepresentant i høgskulestyret ved Høgskulen i Volda for perioden 2017/18.
Les meir 19.04.2017
RSS Nyhende