«Kompetanse for framtida»
Studiebygda Volda

         

Arkiv | PResseklipp

AGR_220.jpg

Verdsleiande animatør med open forelesing

– Peter Lord er grunnleggjar og leiar av Aardman Animations, det leiande stop-motion-studioet i verda. Som nytilsett professor i Volda held Lord ei open illustrert tiltredingsforelesning, ei storhending alle animasjonsutdanningar i verda misunner oss, seier dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Hjemmebane2_620.jpg

Volda-studentar med på produksjonen av stor NRK-satsing

Når NRK skal spele inn ein ny dramaserie, som vil gå i beste sendetid på søndagar, ønskjer dei hjelp frå mediestudentar ved Høgskulen i Volda. Dei vil også nytte seg av høgskulen sine fasilitetar som tv- og lydstudio og teknisk utstyr.

Pkucha_220.jpg

Grensesprengande program under Forskingsdagane

Under Forskingsdagane 22.-29. september kan du oppleve ein Oscar-nominert animatør, lære om kva bilete du har lov og ikkje lov å dele i sosiale medium og om korleis du på best mogleg måte kan drive med intervalltrening.

Halle_220.jpg

Dramatikar og professor Jesper Halle til Volda

– Vi er svært glade for at den prislønte dramatikaren, og grunnleggaren av masterutdanninga i scenetekst ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Jesper Halle, no blir gjestelærar ved Adaptation and script writing, seier seksjonsleiar Vibeke Preus Bech.

Ekeland_220.jpg

Christian Buschmann Ekeland har disputert ved UiT

Christian Buschmann Ekeland disputerte 08.09.2016 for ph.d.-graden ved UiT/Norges arktiske universitet med avhandlingen “Hot emotions in cold landscapes. Towards spatial-emotional methodologies of interest development. Why research on Arctic winter tourism can ill afford to ignore the emotion of interest”.

Jacob_Kjode_220.jpg

Direktør Kjøde ønskjer å slutte

På møtet i høgskulestyret 8. september gav høgskuledirektør Jacob Kjøde jr melding om at han går av med pensjon når han fyller 70 år i slutten av juli 2017.

BK_220.jpg

Sjå heile styremøtet

Vi viste heile torsdagens styremøte direkte. Her kan du få det med deg i opptak.